Nyhet

Lyssna

Totalt eldningsförbud

Den långvariga torkan har gjort att brandrisken är extremt hög. Därför har eldningsförbudet skärpts, och det är nu helt förbjudet att grilla, även på egen tomtmark.

Den 25 juli skärpte Länsstyrelsen i Skåne det eldningsförbud som råder. Nu är alla typer av grillar förbjudna, liksom all användning av bränsle som grillkol, ved, gasol, T-sprit eller andra fasta, flytande eller gasformiga bränslen. Förbudet gäller överallt, även på egen tomtmark.

Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.

Vi vill även be er att tänka er för extra noga när det gäller andra saker som kan vara en brandfara. Små saker som normalt inte är något problem kan bli det när det är så här torrt. Undvik till exempel att parkera i torrt gräs och släng inte cigarettfimpar, även om du tycker att den är släckt. Glasflaskor, vaser och liknande kan fungera som prismor som samlar solljuset till en koncentrerad fläck, vilket även det kan orsaka bränder.

Eldningsförbudet kommer att upphävas när situationen förbättras. Det betyder inte att det är fritt fram att elda igen om det kommer lite regn, det kommer troligen behövas rejäla mängder innan vi är i ett normalläge.

Läs mer på länsstyrelsens webbplats.