Nyhet

Lyssna

Tomelillas myndighetsutövning rankas högt

När SKL mäter hur nöjda kunderna är med kommunernas myndighetsutövande får Tomelilla bra resultat. Alkoholenheten hamnar på 77 på en hundragradig skala och bygglov hela 87, med högst betyg för effektivitet.

Enligt SKLs klassning är 62-69 godkänt, 70-80 högt och över 80 mycket högt. Effektiviteten är den kvalitetsfaktor som företagen har svarat är viktigast.

--Vi är förstås glada för det goda resultatet, säger kommunchefen Britt-Marie Börjesson, men det betyder inte att vi lutar oss tillbaka. Vi kommer fortsätta vårt kvalitetsarbete och ambitionen är att vi ska höja oss ytterligare.