Nyhet

Lyssna

Tomelillaborna blir allt mer klimatsmarta

Vi blir allt bättre på att sortera ut matavfall! Under perioden 1 april-31 juli har mängden matavfall ökat med 141 ton jämfört med i fjol samtidigt som mängden restavfall minskat med 187 ton. Den mängd biogas ÖKRAB producerat har ökat motsvarar 14 100 l bensin tack vare detta!

Det finns fler sätt att bidra till mer biogas. Nu börjar det finnas fallfrukt i trädgårdarna, och den frukt som inte kan användas i hushållet, kan man lämna i särskilda containrar på återvinningsstationerna eller, om det inte är så mycket, lägga i matavfallet. Eftersom 10 kg äpplen ger biogas motsvarande 1 l bensin, kan det vara väl värt besväret, om vi vill vara lite klimatsmarta.

Vi kan dock bli ännu bättre på källsortering! Många har full koll, men det finns också en del som fortfarande slänger förpackningar och tidningar i restavfallet. Försök i stället att hitta en plats för en kasse av något slag att lägga förpackningar och tidningar i och töm den sedan då och då på återvinningsstationen.