Nyhet

Lyssna

Tomelilla - naturligt, gott och kreativt

Nu har Tomelilla fått sin varumärkesstrategi. Många har varit involverade i framtagandet genom exempelvis enkäter och medborgardialog har använts som en grund för arbetet. 2016 genomfördes dessutom  en varumärkesundersökning av Demoskop

Syftet med varumärkesstrategin är att hitta en röd tråd i det som kommuniceras och marknadsförs kring Tomelilla som geografisk plats. Målet har varit att finna en positiv och sanningsenlig bild.

Tre olika styrkeområden har identifierats:

Det goda Tomelilla – fokuserar på mat

Det naturliga Tomelilla – fokuserar på naturen

Det kreativa Tomelilla – fokuserar på kultur och kreativitet

Det goda Tomelilla är huvudområde då det som ses som det mest unika i relation till andra platser i Sverige.

--I Tomelilla finns det gott om härliga upplevelser kopplade till mat och duktiga matproducenter, säger Katrin Högborn, kommunikationschef.

Likväl som en nutida styrka, är att matproduktion är fast förankrad i Tomelillas historia. Kring begreppet ”mat” kan också andra perspektiv kopplas såsom livsstil, hälsa och miljö.

Strategin innehåller gott om konkreta råd och exempel på budskap som kan fungera i det praktiska marknadsföringsarbetet. Förhoppningen är att varumärkesstrategin inte bara blir en angelägenhet och ett styrdokument enbart för kommunens medarbetare.

--Tanken är att alla i Tomelilla som lever och verkar här, ska kunna ha nytta av den, säger Katrin Högborn. Det är tillsammans vi blir starka i marknadsföringen av Tomelilla.

Läs varumäkesstrategin