Nyhet

Lyssna

Tomelilla näst bäst i landet

När resultatet från den årliga servicemätningen Insikt sammanställts, hamnar Tomelilla på andra plats av alla deltagande kommuner i landet.

Tillsammans med en stor del av landets kommuner deltar Insikt  Undersökningen är initierad av Sveriges Kommuner och Landsting och mäter hur framförallt företagare upplever kommunens myndighetsutövning inom sex områden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Detta sker genom att en enkät skickas till kunder som haft ett avslutat myndighetsärende hos kommunen under aktuellt år.

När det totala resultatet för 2018 nu sammanställts, hamnar Tomelilla kommun bland de absolut bästa i landet. Endast Höganäs uppvisar högre siffror.

- Det är oerhört roligt att vi nått så goda resultat under 2018 och värt ett tack till och uppmärksammande av alla medarbetare som bidragit, säger kommunchef Britt-Marie Börjesson

Bland de olika mätområdena får bygglov ett högt betyg (plats 11). Hanteringen av serveringstillstånd som sker i samarbete med Simrishamn, Ystad och Sjöbo når också högt (plats 19). Ystad Österlen Miljöförbund, som utför delar av myndighetsutövningen i Tomelilla, hamnar över medel i kundnöjdhet.

- Det är viktigt att varje dag på jobbet ha fokus på de invånare och företag som vår verksamhet finns till för. Eftersom undersökningen handlar om värdering av information, bemötande, tillgänglighet, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet är jag verkligen stolt över arbetet. Det här är ett bra avstamp för vår fortsatta kvalitetsutveckling, avslutar Britt-Marie Börjesson.