Nyhet

Lyssna

Tomelilla kommun har inventerat grönytor för foder.

Liksom andra kommuner vill Tomelilla kommun också hjälpa till och erbjuda bönder att klippa en del grönytor och använda vegetationen som foder.

- Det är ett mycket svårt år för alla lantbrukare, men värst är det för lantbrukare som har får och nötdjur, där foderproduktionen kommer bli oerhört mycket mindre än ett normalår. Det känns därför bra att vi som kommun kan bidra med gräsbevuxen mark, som i någon del kan fungera som foderunderlag, säger kommunalrådet Leif Sandberg(C). 

För vår del handlar det om ett antal mindre ytor i Tomelilla tätorts närhet och en yta i Smedstorp. För att vegetationen ska räcka till så många som möjligt får man bara paxa en yta.

Vi upplåter ytorna med följande villkor:
Du får inte betalt för att du klipper, däremot får du behålla vad du klipper.
Du får inte sälja det du klipper utan enbart använda det som foder till de egna djuren.
Balarna ska tas bort omgående.
Arbetet ska utföras på ett professionellt sätt.

Observera att det här är ytor som vi normalt inte slår på det här sättet. Det kan därför finnas stenar, burkar, plast och annat olämpligt i gräset. Det är du som tar hand om vegetationen som ansvarar för att det håller rätt kvalitet för att ge till dina djur.

Är du intresserad av en yta?
Hör av dig till
Charlotte Lindström, kommunekolog, på telefon 0417-181 32
Johanna Nilsson, driftchef gatukontoret, på telefon 0417-182 91

Har du idéer om var det finns lämplig mark är du välkommen att höra av dig till oss.