Nyhet

Lyssna

Tomelilla får toppnotering för bemötande

Tomelillas äldre känner sig trygga med sin hemtjänst och sitt särskilda boende och ger toppbetyg för personalens bemötande. Detta visar årets resultat från Socialstyrelsens undersökning ”Vad tycker de äldre om sin äldreomsorg”.  

99% har svarat att de är nöjda eller mycket nöjda med personalens bemötande. En svårslagen notering. Det slår också med råge vård –och omsorgsnämndens mål på 97%.

En självklarhet kan det tyckas att personalen alltid ska ha ett gott bemötande men det är en stor utmaning att möta varje äldre, på det sätt som just han eller hon vill, flera gånger varje dygn, 365 dagar om året. Därför pågår också ett intensivt, ständigt pågående arbete med individuella planer, värdegrunds- och bemötandefrågor – som gett goda resultat.

Madeleine Moberg, socialchef, är stolt och tacksam över personalens arbete. De gör tillsammans med sina chefer, säger hon, ett fantastiskt arbete.

Från botten till toppen med trivseln vid måltiderna!

Madeleine vill också lyfta upp att träget arbete fortfarande vinner. På Norrevångs äldreboende har personalen arbetat intensivt med att förbättra måltidsmiljön och har fått 100 % nöjda boende. Också maten som tillagas av kostenheten i köket på Norrevång får höga betyg.

” Vi festar nästan varje dag”  sa en av de boende glatt. Alla högtider uppmärksammas, det serveras trerätters middagar, gofika och bruncher, men även en vanlig vardag ägnas stor uppmärksamhet åt att det ska vara både gott och trivsamt vid matborden.

Det finns också flera förbättringsområde. Äldre med hemtjänst önskar att i högre grad kunna påverka vid vilka tider personalen kommer och att bli informerad i förväg om tillfälliga förändringar. Områden som inte sticker ut i jämförelse med riket i övrigt är utemiljö och gemensamhetsutrymme men här är det ändå angeläget att fler känner sig nöjda. På Norrevång har det målats, tapetserats och ”stylats”och det syns i svaren att det uppskattas av de boende.

Läs mer om undersökningen på Socialstyrelsens webb.

 

Politiker och ledning får genom undersökningen ett underlag för målarbetet och chefer och personal ska nu analysera och jämföra sina egna resultat för att fortsätta förbättra sina verksamheter.