Nyhet

Lyssna

Tomelilla beviljat drygt 7 miljoner i bredbandsstöd!

I dag har Länsstyrelsen Skåne fattat beslut om nya stöd till bredbandsutbyggnad. 117 miljoner kronor investeras i nio projekt runt om i Skåne. 

Glädjande nog är ett område i norra Tomelilla ett av de projekt som beviljats stöd av de totalt 22 som ansökt. 

I prioriteringen mellan ansökningarna utgick Länsstyrelsen Skåne i första hand från beräknad anslutningsgrad, och i andra hand från antal möjliga anslutningar i de aktuella områdena. Landsbygdsprogrammets övergripande mål är ett stort antal anslutningar i förhållande till investerade medel. 

- Detta är mycket glädjande säger Monika Jingmond, kommunens projektledare fiber. Nu startar ett stort arbete med att teckna avtal med alla berörda fastighetsägare.

- Att vi nått framgång med ansökan beror till stor del på de boende i norra delen av kommunen som lagt ett väldigt stort arbete i frågan, säger Maria Mickelåker, ordförande i samhällsbyggnadsutskottet. Tack vare deras engagemang har vi fått en hög anslutningsgrad. En stor eloge till dem alla!