Nyhet

Lyssna

Tillväxt genom internationalisering och digitalisering

Är nästa steg för ditt företag att utvecklas internationellt? Ska du satsa på export eller import? Har du planer på att göra affärer med andra länder?

Kom för att inspireras av andra företags tillväxtresor och lyssna på Henrik Mitelman som ger en högaktuell omvärldsanalys – med fokus på tillväxt genom internationalisering och digitalisering!

Datum: 
9 mars 2018 
Tid:
09.00-12.00
Var:
VIP rummet, Ystad Arena, Ystad

Efter programmet har du möjlighet att stanna för en enklare lunch samt ta ett möte med någon av aktörerna och mingla med företag.

Välkommen på en helt kostnadsfri exportboost!

Anmäl dig här!

 

Information om Affärsutvecklingscheckar för internationalisering och digitalisering.

Region Skåne har fått positivt beslut från Tillväxtverket för 2018 om totalt 20 miljoner kronor till affärsutvecklingscheckar för skånska företag (grundförutsättningar; 2-49 anställda, minst 3 MKR omsättning och max 10M EUR).

Inriktningen på checkarna är internationalisering och digitalisering, kommer att vara sökbara från och med mitten av januari.

Ni kan hitta information på www.skane.com/affarsutvecklingscheckar som uppdateras löpande.

Internationaliseringscheckar: Sökbar från mitten av januari 2018

Digitaliseringscheckar: Sökbar under våren 2018, mer information på hemsidan som uppdateras löpande.