Nyhet

Lyssna

Sten Malmquist-stipendiat för år 2019 är utsedd

År 2017 inrättades Sten Malmquists stipendium för artist in residence i Tomelilla, med bakgrund i det arv som Sten Malmquist förärade Tomelilla kommun i samband med sin bortgång 2015.

Stipendiet syftar till att skapa möjligheter för konstnärer att arbeta på och utifrån platsen Tomelilla under sex veckor. Genom att erbjuda konstnärer möjlighet att arbeta på orten skapas möjligheter till interaktion mellan det lokala och det internationella konstlivet. Denna interaktion bidrar till utvecklingen av konstlivet i Sydöstra Skåne och medför ett rikare konst- och kulturliv i regionen. Stipendiet ska delas ut vartannat år med start år 2019.

Tomelilla konsthall har under våren mottagit över 140 ansökningar från konstnärer ifrån 32 länder. Den 12 juni beslutade Kultur- och fritidsnämnden att den amerikanska textilkonstnären Miriam Vergara blir Sten Malmquist stipendiat år 2019.

Miriam Vergara presenterar i ansökan en strukturerad projektidé och tidsplan som innefattar många olika samarbeten och samverkansformer med lokalbefolkning, företag och konstnärer. Temat för hennes konstnärliga undersökande utgår från en frågeställning kring förändringar i den }lokala naturen. Ortsbefolkningens minnen och tankar kring sin närmiljö utgör stomme för det konstverk som Miriam Vergara kommer att skapa på platsen och presentera för allmänheten.

Miriam Vergara kommer att verka i Tomelilla under maj–juni 2019.