Nyhet

Lyssna

Småföretagen är viktiga för den kommunala ekonomin

Småföretagens anställda står för de sammantaget största skatteintäkterna till landets kommuner.

Som grupp bidrar de mer till välfärden än de grupper som är anställda i stora företag, i offentlig sektor eller i övriga sektorer på arbetsmarknaden. Det visar en unik analys som Företagarna presenterar i rapporten Välfärdsskaparna. I den sammanställs skatteintäkterna sektor för sektor i landets samtliga 290 kommuner.

Så här ser fördelningen ut i Tomelilla kommun.