Nyhet

Lyssna

Släckt gatubelysning

Släckt gatubelysning i Tryde, Norreplan, Malmövägen (från Bo Ohlsson-korset till Svamparondellen) är rapporterat till Vattenfall. Vi har bett dom prioritera felsökningen.