Nyheter

Byggnader och flaggspel i centrala Tomelilla
Published:

God dialog gynnar företagsklimatet

Det sammanfattande omdömet har ökat liksom uppfattningen om dialogen med kommunen men betyget för såväl upphandling som tillgång på kompetens har sjunkit. Det är i korta drag resultatet för Tomelillas del i Svensk Näringsliv årliga ranking av företagsklimatet.

Rankingen bygger…

Två ungdomar framför en skola
Published:

Demokratidag bland unga

Barnkonventionen blir lag den 1 jan 2020 och det uppmärksammar man i Tomelilla kommun med en demokratidag.

Alla kommunens elevråd, några politiker och inbjudna tjänstemän samlades i Smedstorps medborgarhus för att prata om barns rättigheter och den kommande lagen.

- Det är en…

Två kommunanställda spelar in en podd
Published:

Tomelillapodden tidigare avsnitt

Digital informationstavla i Brösarp
Published:

Turistinfo dygnet runt i Brösarp

För att möta behovet av att själv kunna inhämta turistinformation när man önskar, har Tomelilla kommun låtit installera en större digital informationstavla i Brösarp.

Tavlan består av en pekskärm (touch screen) vilket gör den lätt att använda. Det är troligen den första större…

Två personer under ett möte sitter vid ett bord. Den ena skriver
Published:

Familjecentralen ett steg närmre

En familjecentral är ett enda ställe där barnmorskor, sjuksköterskor, förskollärare och socionomer kan arbeta tillsammans under samma ledning för barns och familjers bästa. Måndagen den 15 april undertecknade Region Skåne och Tomelilla kommun en avsiktsförklaring för att starta…

Published:

Plus i årsbokslut 2018

Förvaltningen har färdigställt årsbokslutet för 2018 och lämnat det
vidare för politisk behandling.

God befolkningsökning, fokus på välfärdstjänsterna, ett stärkt företagsklimat, digitalisering och ny översiktsplan - så kan 2018 sammanfattas för Tomelilla kommun.

- Vi är på god…

Published:

Kommun- och kulturhuset tilldelas nationell hållbarhetsmärkning

Under FNs internationella världsvattendag 22 mars uppmärksammas dricksvattenfrågan över hela världen. Det gör även Tomelilla kommun genom att denna dag ta emot den nationella hållbarhetsmärkningen ”Kranmärkt”.

– Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Att välja kranvatten i stället…

Published:

Belgiska studenter gör praktik i Måltidsverkstan

För tredje året i rad tar Tomelilla kommun emot belgiska studenter för praktik i Måltidsverkstan, kommunens kostverksamhet.

Måndag 18 mars var första dagen för Hanne Cluyts och An-Sophie Tulleners att bekanta sig med kommunen och köken i Tomelilla.

- Vi sökte utlandspraktik och…

Published:

Kommunen överklagar förvaltningsrättens avslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) fattade på sitt sammanträde 13 mars att till Kammarrätten överklaga Förvaltningsrättens domar rörande avslag av de tidigare överklaganden kommunen gjort gällande företaget Scandivanadiums Ltd:s undersökningstillstånd.

Tomelilla kommun yrkar…

En karta över fiberutbyggnaden
Published:

Kan jag få fiber till min fastighet?

På vår karta över fiberområden kan du se vilken operatör som kan ansluta din fastighet.