Nyheter

Skiss på enkelriktad gata.
Published:

Enkelriktad gata ändrar körriktning vid torget i Tomelilla

Gatan bakom kiosken på torget i Tomelilla får ändrad körriktning. Den ändras från att idag vara enkelriktad i södergående riktning till att bli enkelriktad i motsatt riktning.

Ändringen görs för att förbättra trafikflödet kring torget och börjar gälla fredag 21 april.

Kommunflaggor vid kommunhuset i Tomelilla.
Published:

Starkt resultat 2022

När böckerna stängs för det kommunala verksamhetsåret 2022, är det med ett resultat om 57,8 miljoner kronor.

Den främsta anledningen till överskottet är att både skatteintäkter och statsbidrag blivit högre än vad prognoserna visade när budget 2022 beslutades – 48,8 miljoner i…

Bild på Magdalena Kleszyńska
Published:

Artist talk med Magdalena Kleszyńska - torsdag 27 april, kl. 18-19

Magdalena Kleszyńska berättar och visar bilder om sitt konstnärskap och sina projekt i Tomelilla som involverar Kulturskolans bildkonstelever, Brinkehems äldreboende, Vännen Daglig verksamhet, studenter vid Österlens folkhögskola, Återbruket Klädtrasan och allmänheten.

Hon…

Published:

Föredrag med Ben Thompson & Maria Björklund – 18/4 kl. 18.00

Kom och ta del av konstnärernas tankar bakom utställningen Återspeglingar.

Ben Thompson & Maria Björklund har skapat en utställning där den mänskliga livserfarenheten summeras i visuell form.

För såväl Thompson som Björklund utgör resor de gjort, litteratur de läst och möten de…

Published:

Nya elbilar levererade

I veckan anlände tio elbilar till hemtjänsten i Tomelilla kommun. Hela kommunen behöver minska sina utsläpp med 13 procent per år för att man ska ta sin del av ansvaret för minskade utsläpp. Satsningen på tio nya elbilar är ett led i det arbetet för Tomelilla kommun. 

- Nu har…

Published:

Kulturella och kreativa företagare - titta hit!

Dialogmöten för dig som arbetar professionellt med konst och kultur.

Syftet är att synliggöra och på längre sikt ge bättre förutsättningar för professionella kulturskapare, samt att skapa nya möten och möjligheter här och nu. Vilka är de professionella kulturaktörerna i…

Ullstorp
Published:

Tomelilla kommun bjuder in till tävling gällande gestaltning av Tegelbruksområdet

Tomelilla kommun bjuder, tillsammans med Sveriges Arkitekter, in till prekvalificering till projekttävling gällande gestaltning av Tegelbruksområdet, ett nytt bostads- och naturområde intill Tomelilla tätort.

Målade träfigurer i form av kanin på gräs
Published:

Påskfint i Tomelilla genom samarbete

I år har företag, byalag och föreningar samarbetat för att det ska bli påskfint i Tomelilla. Finsnickaren på Österlen har gjort olika träfigurer med påsktema och materialet kommer från WBP Trading. Förskolebarn, ungdomar från Soffta och daglig verksamhet har sedan målat…

Bild på Magdalena Kleszyńska
Published:

Artist in Residence: Magdalena Kleszyńska

Årets mottagare av Sten Malmquists stipendium är den polska konstnären Magdalena Kleszyńska. Under perioden 3 april-14 maj kommer hon att bo och verka i Tomelilla.

Published:

Samhällsbyggnadschef Niklas Sommelius går vidare till nytt uppdrag

Niklas Sommelius slutar sin tjänst som samhällsbyggnadschef i Tomelilla kommun och går vidare till en chefstjänst inom Malmö Stad.