Nyhet

Lyssna

Se över din egen närmiljö och försvåra skadegörelse

Skadegörelse är tyvärr en stor utgiftspost för kommunen. Pengarna som det kostar att åtgärda den hade vi hellre sett kom till nytta inom andra verksamheter eller till sådant som glatt våra invånare på annat sätt.

Kommunens policy och förvaltningens arbete bygger på att åtgärda skadegörelse så fort det är möjligt. Målet är att det ska vara klart inom 24 timmar. Ibland håller inte det eftersom åtgärden kan vara beroende av leveranser och leveranstider från andra aktörer.

Därför är det viktigt att på olika sätt försöka arbeta med att förebygga skadegörelse och så långt det är möjligt minska möjligheterna. På grund av senaste tidens händelser utökar vi nu bevakningen ytterligare med trygghetsvärdar och väktare. Det finns dessutom ett långsiktigt arbete för att minska skadegörelsen och öka tryggheten i samhället. Ett lokalt Brottsförebyggande Råd arbetar med frågan. Dessutom skapar vi lägesbilder över områden som är extra utsatta och analyserar för att finna lösningar. Detta sker i samråd med boende och verksamma i området.

Kommunen tillsammans med polisen och andra myndigheter och alla vi som bor i Tomelilla kommun kan hjälpas åt för att komma åt problemet.

 Vad kan vi mer göra?

  • Fler vuxna som rör sig ute i samhället är förebyggande eftersom de som utför skadegörelse inte vill bli sedda. Från kommunens sida är trygghetsvärdar, vaktbolag och fältassistenter viktiga resurser.
  • Rör dig ute i samhället kvällstid, kanske en extra lång hundpromenad?
  • Du som är vårdnadshavare till barn eller ungdomar kan hjälpa till genom att prata med dina barn och försöka ha kontroll över vad de gör och var de är.
  • Kontakta polisen om du ser något som ser konstigt ut.
  • Kommunen tillsammans med dig kan förebygga genom att vi ser över den egna närmiljön och försvårar skadegörelse – hur är det med belysning? Finns det buskar att gömma sig i osv?