Nyhet

Lyssna

Så ska Tomelilla styras

Det blir Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna som tillsammans styr Tomelilla kommun den kommande mandatperioden. Tillsammans har de 18 mandat, vilket innebär att det är ett minoritetsstyre.

Centerpartiet och Moderaterna, som båda har ökat i valet och är jämnstora, kommer att dela på rollerna som kommunstyrelsens ordförande (KSO) och ordförande för kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU).

Per-Martin Svensson (M)blir KSO 2019 och 2021 och ordförande i KSAU 2020 och 2022. Leif Sandberg (C) blir då ordförande i KSAU år 2019 och 2021 och KSO under 2020 och 2022. Den som är kommunstyrelsens ordförande arbetar 70% och den som är ordförande för KSAU 50%. Det ger tillsammans 1,2 tjänster, precis som läget varit i tidigare mandatperiod, om än med en annan fördelning.

Tanken är att de båda ska arbeta tätt tillsammans, och skiftena ska ske så omärkbart som möjligt. En liknande modell har funnits i Kristianstad ett tag, och där har den fungerat bra.

Ordföranden i KSAU är den som jobbar mest gentemot förvaltningen och ordföranden i kommunstyrelsen ansvarar för kontakterna med kommunfullmäktige.

Båda kommunalråden ser positivt på samarbetet och tror på förutsättningarna att styra i minoritet.

—Ett minoritetsstyre kan ge bättre och mer genomarbetade förslag eftersom allt måste gnuggas och bearbetas med många grupper och personer, säger Per-Martin Svensson (M).

Leif Sandberg håller med honom.

—Att styra i minoritet kräver samarbete, och det är själva kärnan i demokratin. Man får ge och ta, vissa frågor vinner man, andra förlorar man. Det gäller att ta ut och hålla riktningen även om man ibland får ge sig när det gäller detaljerna, säger han.

Kommunalråden konstaterar att de har en bra dialog med socialdemokraterna och de andra oppositionspartierna. Målet är att hitta majoritet kring varje stor fråga. De konstaterar att de kommer prata med alla partier, även Sverigedemokraterna. Däremot finns inga planer på direkta uppgörelser med SD.

Det kommer även bli nya arbetsordningar i nämnderna eftersom situationen kräver större lyhördhet mot övriga partier. Vilka personer som är föreslagna som nya nämndsordföranden kommer att presenteras efter allhelgonahelgen.

Den största utmaningen under mandatperioden är att bibehålla och utöka servicenivån trots ett kärvt ekonomiskt läge. Det finns även ett behov av att bygga och investera.