Nyhet

Lyssna

Regional Matkultur SKåne

Ca 1500 företagare i Europa använder idag varumärket Regional Matkultur – Culinary Heritage – en vägvisare till den regionala maten och kulinariska traditioner.

Vad få vet om är att det är våra fyra kommuner i sydöstra Skåne – Sydöstra Skånes Samarbetskommitté (SÖSK) som äger varumärket. Varumärket registrerades redan 1995, och kom till som ett sätt att stötta det regionala näringslivet genom att vägleda konsumenter och besökare till regionala mataktörer i en tid då många lantbruk och fiskare fick lägga ned sina verksamheter.

Att marknadsföra regionen genom den lokala maten.  
Idag används varumärket av 69 företagare i Skåne, av ca 1500 producenter, förädlare, gårdsbutiker, restauranger och caféer runt om i Europa i 13 länder och 45 regioner.

Läs gärna mer på www.culinary-heritage.com där du finner information om alla regioner och medlemsföretag på 23 olika språk, samt kan ta del av en mängd spännande recept!