Nyhet

Lyssna

Översyn av nuvarande bidragsregler för alla föreningar

Kultur- och fritid har av kultur- och fritidsnämnden fått i uppdrag att göra en översyn av nuvarande bidragsregler för alla föreningar verksamma i Tomelilla kommun. Översynen kommer att ske under hösten 2018 av konsult Mats Werne. Alla föreningar som erhållit bidrag under 2017 kommer att få möjlighet att besvara en enkät som skickas ut under september månad. Förutom detta kommer även djupintervjuer att ske under september månad.