Nyhet

Lyssna

Obligatorisk e-fakturering för leverantörer till kommuner, landsting/regioner och myndigheter från 1 april 2019

Vad innebär lagen?

I somras antog riksdagen en lag som innebär att det blir obligatoriskt för kommuner, landsting, regioner, kommunala bolag och myndigheter att ta emot elektroniska fakturor.

Leverantörer till dessa ska skicka e-fakturor. Lagen omfattar alla inköp som görs från den 1 april 2019.

När köp är baserat på ramavtal gäller det för fakturor som utfärdats till följd av upphandlingar som påbörjats efter ikraftträdandet 1 april 2019.

Lagen omfattar fakturor leverantörer utfärdar till upphandlande myndigheter och enheter, dvs lagen omfattar alla köp som baseras på upphandlingslagarna (LOU, LUF, LUFS, LUK).

Det innebär att lagen omfattar upphandlingar, oavsett belopp, och även direktupp-handlingar (dvs alla inköp).

Kravet på e-fakturering omfattar därför alla fakturor som en leverantör utfärdar till upphandlande myndigheter och enheter, oavsett hur upphandlingen har gått till.

Även köp över disk omfattas om det genererar faktura. Kontant betalning/kortbetalning i butik som genererar kvitto omfattas dock inte.

Det finns undantag från e-fakturering och de är när ett användande av elektronisk faktura skulle innebära risk för röjande av uppgifter som omfattas av sekretess eller risk för skada i övrigt för säkerhetskänslig verksamhet.

OBS: PDF-fakturor anses inte vara en elektronisk faktura, som är en faktura som utfärdats, översänts och mottagits elektroniskt.

 

Denna länk är en lathund för våra leverantörer som talar om hur de går till väga när de skickar
e-faktura via fakturaportalen.

https://support.inexchange.com/hc/sv/articles/207908245

Denna länk visa hur vår fakturaportal ser ut så att leverantören känner sig säker på att det är rätt fakturaportal de använder.

https://web.inexchange.se/inexchange/Mottagare/tomelilla/