Nyhet

Lyssna

Ny webbportal om solel

Nya Solelportalen ska guida konsumenter som funderar på att skaffa solceller


Idag lanseras en webbportal om solel. På Solelportalen finns saklig och oberoende information om solcellsanläggningar, från planeringsfasen inför en installation till avveckling av en anläggning. Portalen ska underlätta för potentiella solcellskonsumenter att fatta kloka investeringsbeslut.

De senaste åren har intresset ökat markant för solceller. Med investeringsstödet och övriga villkor som råder just nu ser vi en situation med goda förutsättningar för den som vill producera sin egen el. Energimyndigheten har därför tagit fram Solelportalen, en webbplattform med aktuell och objektiv information om solceller, för att göra det lättare att avgöra om en investering i solceller är ett intressant alternativ för det egna hushållet. Portalen sätter också in solel i ett bredare perspektiv.

- Det finns idag mycket information om solel. Men det stora informationsflödet gör det svårt för konsumenten att avgöra  vilken information som är aktuell och objektiv. Solelportalens sakliga och oberoende information ökar möjligheterna för konsumenten att fatta bra beslut vad gäller solcellsinvesteringar, säger  Eva Hansson, kommunal energi- och klimatrådgivare i Tomelilla och Ystads kommuner.

Steg för steg

Solelportalen guidar användaren genom varje steg av en solcellsanläggnings livscykel. Du hittar information om:

  • Hur du undersöker om ditt hus har bra förutsättningar för solceller

  • Vilka stöd och intäkter du kan få och hur du ska göra om du vill sälja din överskottsel

  • Vad som är viktigt att tänka på vid inköp och val av leverantör

  • Hur en solcellsanläggning drivs, underhålls och avvecklas

    Idag riktar sig Solelportalen framför allt till småhusägare, men portalen kommer att kompletteras med information till större fastighetsägare som är intresserade av att investera i solceller. Framöver kommer också en interaktiv solcellskalkyl att läggas till på portalen, för att underlätta för den som vill räkna på återbetalningstiden för sin anläggning.

Bakgrund

Solelportalen är en del i att ta fram en informationsplattform för solel som Energimyndigheten fått i uppdrag av regeringen. För att samla offentlig information som är relevant vid en solcellsinvestering har arbetet med portalen utförts i samråd med Boverket, Elsäkerhetsverket, Energimarknadsinspektionen, och Skatteverket. Ett användarråd har funnits med vid etableringen och de kommunala energi- och klimatrådgivarna har varit en viktig källa till information om målgruppens behov.   

www.solelportalen.se