Nyhet

Lyssna

Nu skyltar vi vattenskyddsområdet i Tryde

Det finns sedan 70-talet ett vattenskyddsområde i Tryde till skydd för kommunens vattentäkter där. Tidigare har området inte varit skyltat vid vägarna som korsar vattenskyddsområdet. Det har vi ändrat på nu och satt upp skyltar för att markera områdets gränser.
Händer någon olycka inom området ska räddningstjänst (112) larmas.