Nyhet

Lyssna

Nöjda äldre i Tomelilla kommun

Socialstyrelsen undersöker årligen vad personer som fyllt 65 år och som har hemtjänst i ordinärt boende eller på särskilt boende tycker om sin äldreomsorg. Nu har resultatet för 2018 kommit och det visar att de flesta fortfarande är nöjda med sin äldreomsorg, men i jämförelse med tidigare år har andelen positiva svar minskat något för nästan samtliga frågor. Trenden är densamma i hela landet.

 I Tomelilla kommun anser 94 % av de äldre att de får ett bra bemötande från personalen inom både hemtjänst och särskilda boende. När det gäller hur nöjdheten totalt så är 89% av de med hemtjänst nöjda, jämfört med 87% på särskilda boenden. Den sammantagna nöjdheten har i stort varit oförändrad de tre senaste åren.

- Det är oerhört glädjande att så många av våra brukare känner sig trygga med sin hemtjänst. Det är ett gott betyg till våra verksamheter och vår personal, säger Gunnel Andersson (M), vård- och omsorgsnämndens ordförande.

Några fakta från undersökningen:

 • På tre av kommunens fyra särskilda boenden, varav ett på entreprenad, är brukarna 100% nöjda med personalens bemötande! Brinkehem är det boende som får fortsatt högst omdöme på nästan alla område och utöver personalen skattar man högt både maten, måltidsmiljön och aktiviteterna.
 • Ett utvecklingsområde sen förra året har varit att fler ska var nöjda med både boendets inre och yttre miljö. Det har målats, köpts in nya möbler och fixats. Därför är det glädjande att se att nöjdheten (74 %) har ökat med hela 10 procentenheter sen förra året.
   
 • I genomsnitt är det totalt fler som känner sig trygga (94 %) på sitt boende i Tomelilla kommun jämfört med rikets 88 %.
   
 • På frågan om man är nöjd med möjligheterna att komma utomhus är 91% nöjda på Brinkehem, medan snittet i riket är 57%.
   
 • Har personalen inom hemtjänsten tillräckligt med tid för arbetet? Ja det tycker 85 % på de områden som drivs av kommunen i egen regi. På hemtjänstområden som drivs på entreprenad är det färre, 75% respektive 69%. 
   
 • 67% i Tomelilla upplever att biståndsbeslutet  är anpassat efter det egna behovet, vilket är något lägre jämfört med rikets 72 %.

- Jag är väldigt glad att vår verksamhet sammantaget håller en god kvalitet, säger Viweca Thoresson, som under hösten tillträtt som ny socialchef i Tomelilla kommun

Resultaten från enkäten i sin helhet finns på: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-9-7