Nyhet

Lyssna

Näringslivsfrukost extra allt

Förändrade beteenden, digitalisering och ökad konkurrens genom globalisering. Hur kan vi vända dessa utmaningar till möjligheter? Hur anpassar vi vårt företag i denna föränderliga värld?

Vi bjuder in er till en morgon där vi vill visa hur dessa utmaningar blir möjligheter. Två aktuella och intressanta föreläsningar med en efterföljande workshop för de företag som vill ta det ett steg längre. Med ett steg längre menar vi att ni utmanas att tänka till kring hur Er utmaning faktiskt ser ut samt hur vi eventuellt kan stötta er i antagandet av den utmaningen.

När: 24 april kl 07:30 till 09:00

Var: Tryde 1303

Anmälan senast den 20 april till naringsliv@remove-this.tomelilla.se