Nyhet

Lyssna
  • Christer Yrjas, ordförande i Familjenämnden.

Mjuka frågor och tuffa beslut i Familjenämnden

Frågor om styrning av flyktingmottagande, hvb-hem, social omsorg och skolfrågor – alla dessa hamnar i Tomelilla kommuns politiska organisation i Familjenämnden. Sedan 2014 är Christer Yrjas ordförande i denna nämnd, som är den största och kanske den som hanterar de allra svåraste frågorna i kommunen. Vi träffade honom för att höra hur han ser på ansvar, tunga beslut och det faktum att nämnden ofta får kritik i pressen.

Christers politiska karriär är relativt kort, men han har en gedigen bakgrund i förenings- och organisationslivet. Han har arbetat fackligt i många år, och har ett långvarigt medlemskap i Centerpartiet i ryggen. En av de allra viktigaste frågorna som kommunalpolitiker är att kunna dra gränsen mellan vad som är politikernas uppgift och vad som är tjänstemännens. Här är Christer glasklar.

- Vi politiker ansvarar för att ta beslut om vad som ska göras. Hur det sedan görs är en tjänstemannafråga, där är det i första hand cheferna som tar beslut.

Samtidigt menar han att det är ett svårt område, och att allt inte är svart eller vitt. Som politiker måste han ha örat mot marken, men han ska lyssna efter rätt saker, och framför allt måste han agera utifrån att han är politiker, inte chefstjänsteman. Det är alltid förvaltningschefen som har personalansvaret och som beslutar hur de politiska besluten ska omsättas i verksamheten.

- En framgångsfaktor är att ha en bra styrkedja. Om vi politiker anställer en skolchef som har ett driv att vilja utveckla och förbättra skolverksamheten och förverkliga de beslut vi tar på ett bra sätt har vi en bra grund. Om skolchefen sen gör ett bra arbete i rektorsgruppen så rektorerna kan fortsätta att föra ut detta på sina skolor och till sina lärare och inspirera dem att göra ett bra jobb – då kan vi få mycket gjort!

Christer själv är uppvuxen i Sundsvall. Han är en av fyra söner till två föräldrar som kommit till Sundsvall från Österbotten i Finland.

- På sitt sätt har jag kanske klassisk ”arbetarbakgrund”, men jag gillar inte det synsättet. Hos oss var alltid inställningen att vi barn skulle läsa så länge vi ville, och vår kunskapstörst uppmuntrades. När jag nu jobbar med barn som har helt andra hemförutsättningar kan jag känna stor tacksamhet gentemot den uppväxt jag själv har fått, berättar han.

Sitt eget yrke valde han redan i väntrummet till syokonsulenten i årskurs åtta. Där fanns ett broschyrställ med olika yrken i bokstavsordning. Han började systematiskt från början men stoppade redan vid Agronom. Det ville han bli!

Efter studierna i Uppsala arbetade han ett tag på Länsstyrelsen i Stockholm, och sedan en tillfällig tjänst på Länsstyrelsen i Kristianstad. För 10 år sedan blev han erbjuden en tjänst på Hushållningssällskapet i Kristianstad. Det blev orsaken till att han flyttade till Skåne permanent. Idag arbetar han 60% på  Hushållningssällskapet. På resten av tiden driver han ett mindre lantbruk med får och arbetar politiskt. Målsättningen för honom är att ägna en hel dag i veckan åt kommunalpolitiken. Många av de ärenden de har i nämnden är svåra, och han tycker det är extremt viktigt att vara så påläst som det bara går.

Nämnden sammanträder en gång i månaden. Lika ofta har arbetsutskottet, AU, möten. AU består av ordföranden, första vice ordföranden och andra vice ordföranden. I AU behandlas alla personärenden. De är belagda med sekretess, så det är viktigt att så få som möjligt får läsa dokumentationen. Det är alltid en socialsekreterare som utreder varje ärende. De gör en omfattande bakgrunds- och situationsbeskrivning och lämnar även förslag på beslut. Sedan diskuterar AU varje ärende noga innan beslut tas. Ibland är det viktigt med snabba beslut, och då får de också agera så kvickt de bara kan, utan att kompromissa med noggrannheten.

- Vi fattar beslut efter allt vi vet där och då, och vi är noga med att verkligen ta det beslut som är bäst utifrån den helhet vi ser. Däremot får vi inte gå ut och diskutera enskilda fall och personer. Det gör att det händer att det kan bli svårt för oss att offentligt motivera ett beslut. För den som inte har hela bakgrunden kan det därför ibland verka som om vi tar konstiga beslut. Vi hamnar dessutom emellanåt i situationer där det bara finns två alternativ, och inget av dem är bra. Vi måste ta antingen ett pestbeslut eller ett kolerabeslut. Vi vet att inget av dem kommer bli riktigt bra och att vi kommer få kritik oavsett av vilket beslut vi väljer. Där är det viktigt att ha integritet och styrka att ändå ta det beslut som vi tror är det riktigaste i den situationen.