Nyhet

Lyssna
  • Mikael Jönssons föreläste om den relativt nya termen ”grit” som på svenska kan översättas med gry eller driv. Dvs. karaktärsstyrka eller "jävlar anamma".

Lärandet i Fokus - En spännande utbildningsdag för våra pedagoger

När eleverna har höstlov passar lärarna på att vässa sig för att ännu bättre kunna lotsa eleverna. Under måndagen den 30/10 hölls en utbildningsdag med syftet att implementera den nya handlingsplanen Lärandet i Fokus. Skolornas förstalärare höll föreläsningar och seminarier om pedagogik och lärande.

Grunden för Lärandet i Fokus är principen: Alla barn kan. Fokus ska vara på det som fungerar, på elevens styrkor och på den utveckling som sker hos eleven. Mikael Jönssons föreläsning om den relativt nya termen ”grit” var ett bra exempel på detta. Grit är engelska och står enkelt uttryckt för gry, ”djävlar anamma”, dvs förmågan att arbeta hårt under en längre tid mot ett specifikt mål utan att ge upp. Begreppet har uppmärksammats av psykologiforskaren Angela Duckworth, som konstaterat att just ”grit” är viktigare för framgång än vad till exempel talang är.

Utifrån detta diskuterar Mikael med lärarna om hur de ska arbeta för att få eleverna att arbeta hårdare och förstå att de kan, men att det kräver vilja och arbete. Lärarna är ense om att viljan att arbeta hårt är lägre idag än vad den var för sådär tio år sedan.

-Nu känns det som om många elever går till skolan och vill att allt ska vara roligt, säger en av lärarna och de andra nickar instämmande.

Skolchefen Bengt Persson tycker att det är viktigt med sådana här dagar för att alla i skolan ska arbeta med samma saker, åt samma håll.

- Vi måste se till att allt bra vi gör stämmer med vår handlingsplan, så vi går åt samma håll och arbetar tillsammans mot samma mål.