Nyhet

Lyssna

Kungörelse: Länsstyrelsens slutliga rösträkning

SLUTLIG RÖSTRÄKNING

Länsstyrelsens slutliga rösträkning av de röster som avgetts vid valen den 9 september 2018 i Skåne län sker vid offentlig förrättning i Kockum Fritids lokaler, Västra Varvsgatan 8, Malmö med början klockan 08.00 den 10 september 2018. Rösterna räknas i ordning riksdagsvalet Malmö kommuns valkrets, Skåne läns västra valkrets, Skåne läns södra valkrets, Skåne läns norra och östra valkrets, kommunfullmäktigvalen med kommunerna i alfabetisk ordning. Sist räknas landstingsvalet med valkretsarna i nummerordning.

Valet avslutas genom att protokollen läggs fram för granskning. Protokollen finns tillgängliga i Kockum Fritids lokaler under tiden t o m den 27 september, samt efter denna dag på Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Valprövningsnämnden, 100 12 Stockholm, men överklagandet ska lämnas in till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö. Överklaganden ska vara Länsstyrelsen tillhanda tidigast dagen efter valdagen och senast inom tio dagar efter det att valet avslutats.

Utlämning av dubblettröstkort

Länsstyrelsen har öppet för utlämning av dubblettröstkort lördagen den 8 september kl.10.00–14.00 samt söndagen den 9 september kl. 10.00-16.00. Dubblettröstkort kan under den tiden rekvireras på telefon 010-224 11 00.

LÄNSSTYRELSEN SKÅNE