Nyhet

Lyssna

Kungörelse: Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-26

Kommunfullmäktige i Tomelilla sammanträder måndagen den 26 november 2018 kl. 15.00, Intim, Folkets Park, Tomelilla.

 

Sammanträdeshandlingarna finns att läsa på www.tomelilla.se.

 

Allmänheten hälsas välkommen!

 

Tomelilla den 15 november 2018

 

Christer Yrjas
Ordförande

Johan Linander 
Sekreterare