Nyhet

Lyssna

Kungörelse: Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-15

Kommunfullmäktige i Tomelilla sammanträder måndagen den 15 oktober 2018 kl. 19.00, Intim, Folkets Park, Tomelilla.

Avtackning av avgående ledamöter och ersättare kommer att genomföras direkt efter sammanträdets öppnande, upprop och val av justerare.

 

Sammanträdeshandlingarna finns att läsa på www.tomelilla.se

 

Allmänheten hälsas välkommen!

 

Tomelilla den 4 oktober 2018

 

Torgny Larsson
Ålderspresident

Johan Linander 
Sekreterare