Nyhet

Lyssna

Kungörelse: Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-23

Kommunfullmäktige i Tomelilla sammanträder måndagen den 23 april 2018 kl. 19.00, Intim, Folkets Park, Tomelilla.

Kungörelsen finns även på anslagstavlan i Kommunhuset. Sammanträdeshandlingarna finns att läsa på www.tomelilla.se

 

Allmänheten hälsas välkommen!

 

Tomelilla den 13 april 2018

 

Margith Svensson
Ordförande

Johan Linander 
Sekreterare