Nyheter

Published:

Anslag: Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Organ

Östra Skånes hjälpmedelsnämnd

Sammanträdesdatum

2020-03-04

Paragraf

§§ 1-5

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-27

Datum då anslaget tas ned

2020-04-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslaget av

Pamela Lindqvist

Published:

Påskdekorationer på väg!

Just nu arbetar Tomelilla kommuns gatu- och parkenhet med att sätta ut årets påskdekorationer.

Published:

Anslag: Österlenhem AB 2020-03-05

Organ

Österlenhem AB

Sammanträdesdatum

2020-03-05

Protokoll 2

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-27

Datum då anslaget tas ned

2020-04-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslaget av

Pamela Lindqvist

Published:

Anslag: Tomelilla Industri AB 2020-03-03

Organ

Tomelilla Industri AB

Sammanträdesdatum

2020-03-05

Protokoll 2

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-27

Datum då anslaget tas ned

2020-04-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslaget av

Pamela Lindqvist

Published:

Anslag: Familjenämnden 2020-03-27, omedelbar justering

Organ

Familjenämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-27

Paragrafer

§ 37

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-27

Datum då anslaget tas ned

2020-04-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Thomas Lindberg 

Published:

Tomelilla kommun producerar egna skyddsvisir

I likhet med läget i många andra kommuner just nu, finns inget stort lager av skyddsutrustning i Tomelilla kommun. Munskydd, skyddsvisir och långärmade förkläden är beställda, men kommunernas beställningar prioriteras inte i nuläget. Tillgänglig skyddsutrustning går främst till…

Plantering
Published:

Nytänk i kommunala planteringar

Arbetet med kommunens rabatter och planteringar förändras. Från att ha planterat nytt flera gånger om året, satsar man nu på växter som är fina hela säsongen, och som kommer åter år från år. Det är numera s.k. perenner i de flesta av kommunens rabatter. Tänker man efter kring…

Bild på ett virus i förstoring
Published:

Om coronavirus covid -19

Folkhälsomyndigheten ser nu att det sker en samhällsspridning av coronaviruset i olika delar av landet.

Myndigheten uppmanar alla med symtom på sjukdom i luftvägarna att stanna hemma och undvika sociala kontakter. Efter att man åter blivit frisk, bör man stanna hemma två extra…

Published:

Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-18

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-03-18

Paragraf

§§ 71-86

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-25

Datum då anslaget tas ned

2020-04-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslaget av

Johan Linander genom…

Published:

Anslag: Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-03-12

Organ

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-03-12

Paragrafer

§§ 18-26

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-24

Datum då anslaget tas ned

2020-04-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Olof…