Nyheter

Published:

Vattenläcka på Fabriksgatan

Det har inträffat en akut vattenläcka på Fabriksgatan i Tomelilla. Vi måste därför stänga av vattnet till ett par fastigheter omgående. Klicka på kartbilden för att se vilka fastigheter som berörs. 

De som drabbas av avstängningen och även boende i närområdet kan få missfärgat…

Published:

Anslag: Familjenämndens individ- och familjeutskott 2020-04-06

Organ

Familjenämndens individ- och familjeutskott

Sammanträdesdatum

2020-04-06

Paragrafer

§§ 57-67

Datum då anslaget sätts upp

2020-04-09

Datum då anslaget tas ned

2020-05-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Thoma…

Published:

Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-01

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-04-01

Paragraf

§§ 87-96

Datum då anslaget sätts upp

2020-04-08

Datum då anslaget tas ned

2020-05-04

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslaget av

Johan Linander genom…

Published:

Anslag: Kommunfullmäktige 2020-03-23

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-03-23

Paragrafer

§§ 32-53

Datum då anslaget sätts upp

2020-04-03

Datum då anslaget tas ned

2020-04-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Johan Linander genom Mary…

Published:

Har du skyddsmaterial som du vill skänka eller sälja till kommunen?

Just nu råder brist på skyddsmaterial över hela världen till följd av corona-/covid 19-pandemin. Har du eller ditt företag möjlighet att skänka eller sälja skyddsmaterial för vår personal inom vård och omsorg? Hör av dig till oss!

Published:

Anslag: Vård och omsorgsnämnden 2020-03-26

Organ

Vård och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-26

Paragrafer

§§ 26-35

Datum då anslaget sätts upp

2020-04-02

Datum då anslaget tas ned

2020-04-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Olof Hammar

Published:

Anslag: Kultur- och fritidsnämnden 2020-03-24

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-24

Paragrafer

§§ 16-24

Datum då anslaget sätts upp

2020-04-01

Datum då anslaget tas ned

2020-04-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Olof Hammar

Published:

Anslag: Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 2020-03-26

Organ

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum

2020-03-26

Paragrafer

§§ 14-23

Datum då anslaget sätts upp

2020-04-01

Datum då anslaget tas ned

2020-04-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Anna…

Published:

Anslag: Familjenämnden 2020-03-27

Organ

Familjenämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-27

Paragrafer

§§ 38-46

Datum då anslaget sätts upp

2020-04-01

Datum då anslaget tas ned

2020-04-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Thomas Lindberg 

Published:

Österlenhem och covidpandemin

På grund av rådande omständigheter fortsätter vi arbeta med att minska smittspridningen av covid-19 i samhället.