Nyheter

Published:

Anslag: Revisorerna 2021-09-21

Organ

Revisorerna

Sammanträdesdatum

2021-09-21

Paragrafer

§§ 39-46

Datum då anslaget sätts upp

2021-09-24

Datum då anslaget tas ned

2021-10-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Olof Hammar

Kaffekopp
Published:

Näringslivsfrukost med tema trygghet

Välkommen på näringslivsfrukost 1 oktober klockan 07.30-09.00.

En trygg och säker kommun är av yttersta vikt för företag och kommuninvånare. Tomelilla är till stora delar tryggt. Samtidigt visar undersökningar på att den upplevda otryggheten är större på vissa platser i…

Bild på ett virus i förstoring
Published:

Om coronavirus covid -19

Här samlar vi aktuell information och corona och covid-19.

Flygfoto över Tomelilla tätort.
Published:

Tomelilla upp 32 placeringar i årets näringslivsranking

Det samlade totalomdömet av Tomelillas företagsklimat från nära hundra lokala företagare, är det bästa på många år i Svenskt Näringslivs ranking.

 

Published:

Anslag: Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd 2021-09-16

Organ

Tomelilla-Ystad-Sjöbo överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum

2021-09-16

Paragrafer

§§ 38-43

Datum då anslaget sätts upp

2021-09-22

Datum då anslaget tas ned

2021-10-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Therese…

Published:

Anslag: Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB) 2021-09-13

Organ

Österlens Kommunala Renhållnings AB (ÖKRAB)

Sammanträdesdatum

2021-09-13

Paragrafer

§§ 54-72

Datum då anslaget sätts upp

2021-09-21

Datum då anslaget tas ned

2021-10-13

Förvaringsplats för protokollet

ÖKRAB´s kontor på Måsalycke

Anslagit av

Martin Wassenius

Published:

Anslag: Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 2021-09-16

Organ

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-09-16

Paragrafer

§§ 37-44

Datum då anslaget sätts upp

2021-09-20

Datum då anslaget tas ned

2021-10-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Olof…

Published:

Anslag: Valnämnden 2021-09-09

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2021-09-09

Paragrafer

§§ 6-10

Datum då anslaget sätts upp

2021-09-16

Datum då anslaget tas ned

2021-10-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Olof Hammar

Published:

Anslag: Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund (SÖRF) medlemskommuner 2021-09-13

Organ

Sydöstra Skånes Räddningstjänst medlemskommuner

Sammanträdesdatum

2021-09-13

Paragraf

§§ 7-11

Datum då anslaget sätts upp

2021-09-15

Datum då anslaget tas ned

2021-10-07

Förvaringsplats för protokollet

Brandstationen, Metallgatan 2, Ystad

Anslaget av

Martin…

Munkmodellen: där den gröna munkformade cirkeln representerar balansen mellan människors behov och jordens ekologiska gräns. Ju närmare mitten av cirkeln desto sämre upprätthålls människors behov, och ju längre utanför cirkeln desto mer överskrids jordens ekologiska gräns.
Published:

Tomelilla och RISE utvärderar kommunens livskvalitetsprogram i unikt projekt

Som första svenska kommun ska Tomelilla testa förutsättningarna för att använda munkmodellen som verktyg för att lyfta hållbarhetsaspekterna i den ekonomiska uppföljningen. Det gör Tomelilla kommun tillsammans med RISE, Research Institutes of Sweden.

Munkmodellen…