Nyheter

Poolbil med buss i bakgrund i Brösarp
Published:

Tre av fyra poolbilar blir kvar - Brösarp, Sjöbo och Tomelilla

Sista maj är sista dagen för de fyra bilpoolspiloterna i Brösarp, Sjöbo, Tomelilla och Vollsjö, men det betyder inte slutet för alla. Tre av fyra poolbilar blir kvar året ut.

Bild på elsparkcyklar
Published:

Stort intresset för elsparkcyklar

Under hösten gick det att resa med el-scootrar i Sjöbo och Tomelilla inom tätorterna. Denna tre månaders pilot gjordes i samarbete med TIER Mobility. TIER stod för driften och kommunerna arrangerade testresenärer för att utvärdera piloten genom ”Mobilitet på tvärs”. Det är en…

Bild på bil som kör i Brösarps backar.
Published:

Nu går det att testa bilpool i Brösarp

Fram till sista maj kan Sjöbo- och Tomelilla-bor vara med att testa och utvärdera Bilpool på fyra orter; Tomelilla, Sjöbo och nu även Brösarp och Vollsjö. Testpersoner får både månadsavgiften betald och 100 kr att resa för.

Bild på traktor som snöröjer.
Published:

Delat ansvar för snöröjningen

Nu ligger det ett vitt täcke av snö på många platser i vår kommun och vi börjar få frågor om snöröjning. Ansvaret för snö- och halkbekämpning delar kommunen med Trafikverket, vägföreningar och fastighetsägare. Halkbekämpning utförs både i förebyggande syfte och vid behov på…

Published:

Varning för snö

1 och 2 december kan vi förvänta oss snöfall i Tomelilla med omnejd. Trakten finns precis inom den gula varning för vind och snö som SMHI utfärdat. Under eftermiddagen 1 december kan snön dock övergå till regn. Håll koll på väderläget på SMHIs webbplats.

Information om…

Bil som kör på väg.
Published:

Ännu mer bildelning i Tomelilla

Det kommande halvåret kommer boende i Tomelilla och Sjöbo att testa och utvärdera två former av bildelning, både i centralorterna och ute i byarna. Bilpoolspiloten förlängs och utökas och nu kampanjar vi även för "Grannbilen".

 

Bild på bilen som du kan testa i bilpoolspiloten.
Published:

Nu finns bilpool i Tomelilla

Det finns fortfarande chans att bli testperson i ett pilotprojekt som undersöker hur en bilpool fungerar i Tomelilla tätort. Piloten görs i samarbete med företaget Bil Bengtsson.

Bild på en av bilarna som kommer användas som poolbil
Published:

Snart finns bilpool i Tomelilla

Tillsammans med intresserade testpersoner kommer ett pilotprojekt undersöka hur en bilpool fungerar i Tomelilla tätort, Brösarp och Sjöbo. Piloten görs i samarbete med företaget Bil Bengtsson.

Bild på stationshuset i centrala Tomelilla
Published:

Prata hållbara resor och testa el-scooter

Välkommen till stationen i Tomelilla på fredag 17 september. Ställ frågor om hållbart resande och testa att åka el-scooter.

Published:

Tomelilla och Sjöbo i ett gemensamt pilotprojekt med TIER Mobility

Inom ramen för innovationsprojektet ”Mobilitet på tvärs” startar kommunerna Tomelilla och Sjöbo ett gemensamt pilotprojekt med TIER Mobility. I Sjöbo startar projektet den 16 september och i Tomelilla startar det den 17 september. Syftet är att utforska nya sätt att resa…