Nyheter

Bil kör på väg
Published:

Digitalt möte: Vi informerar om bildelning och bilpool

Vill du veta mer om bildelning och de tester som vi gör under våren? Kom på digitalt möte 12 januari klockan 19-20.

Du kommer få information om:

  • Bilpoolerna som testas i Brösarp, Sjöbo, Tomelilla och Vollsjö
  • Grannbilen, vad det är och hur du kan bli testperson

Anmäl…

Bild på traktor som snöröjer.
Published:

Delat ansvar för snöröjningen

Nu ligger det ett vitt täcke av snö på många platser i vår kommun och vi börjar få frågor om snöröjning. Ansvaret för snö- och halkbekämpning delar kommunen med Trafikverket, vägföreningar och fastighetsägare. Halkbekämpning utförs både i förebyggande syfte och vid behov på…

Published:

Varning för snö

1 och 2 december kan vi förvänta oss snöfall i Tomelilla med omnejd. Trakten finns precis inom den gula varning för vind och snö som SMHI utfärdat. Under eftermiddagen 1 december kan snön dock övergå till regn. Håll koll på väderläget på SMHIs webbplats.

Information om…

Bil som kör på väg.
Published:

Ännu mer bildelning i Tomelilla

Det kommande halvåret kommer boende i Tomelilla och Sjöbo att testa och utvärdera två former av bildelning, både i centralorterna och ute i byarna. Bilpoolspiloten förlängs och utökas och nu kampanjar vi även för "Grannbilen".

 

Bild på bilen som du kan testa i bilpoolspiloten.
Published:

Nu finns bilpool i Tomelilla

Det finns fortfarande chans att bli testperson i ett pilotprojekt som undersöker hur en bilpool fungerar i Tomelilla tätort. Piloten görs i samarbete med företaget Bil Bengtsson.

Bild på en av bilarna som kommer användas som poolbil
Published:

Snart finns bilpool i Tomelilla

Tillsammans med intresserade testpersoner kommer ett pilotprojekt undersöka hur en bilpool fungerar i Tomelilla tätort, Brösarp och Sjöbo. Piloten görs i samarbete med företaget Bil Bengtsson.

Bild på stationshuset i centrala Tomelilla
Published:

Prata hållbara resor och testa el-scooter

Välkommen till stationen i Tomelilla på fredag 17 september. Ställ frågor om hållbart resande och testa att åka el-scooter.

Published:

Tomelilla och Sjöbo i ett gemensamt pilotprojekt med TIER Mobility

Inom ramen för innovationsprojektet ”Mobilitet på tvärs” startar kommunerna Tomelilla och Sjöbo ett gemensamt pilotprojekt med TIER Mobility. I Sjöbo startar projektet den 16 september och i Tomelilla startar det den 17 september. Syftet är att utforska nya sätt att resa…

Bild på nuvarande torget
Published:

Allmänheten har tyckt till om torget

Tidigare i år hade allmänheten möjlighet att tycka till om utsmyckning och aktiviteter på torget i centrala Tomelilla genom att svara på en digital enkät.

Bilden visar en skiss på den nya cykelbanan.
Published:

Byggstart för cykelbana – en del i utvecklingen av centrala Tomelilla

Nu startar byggnationen av en ny cykelbana för att binda ihop södra delen av Tomelilla, centrum och stationen på ett trafiksäkert sätt.