Nyheter

Tåg på station
Published:

Järnvägen mellan Ystad och Simrishamn förbättras

Trafikverket förbättrar järnvägen mellan Simrishamn och Ystad. Tågtrafiken ställs in på sträckan Svarte- Ystad- Simrishamn mellan 9 september och 8 november, vilket påverkar all tågtrafik till och från Tomelilla.

Ökad tågtrafik gör att Trafikverket bedömt att Österlenbanan måste…

Karta över byavägen
Published:

Avstängningar gällande Byavägen, Tomelilla

19-09-25 –19-09-27
Vägen kommer vara avstängd i en del av korsningen Adelgatan/Byavägen. Det går att köra på Byavägen men inte förbi järnvägsövergången. Även korsningen Adelgatan/Kyrkogatan påverkas. Avspärrningarna sker mellan onsdag den 25/9 och fredag 27/9.


19-09-05

Nästa…

Karta över villagatan
Published:

Utbyggnad av cykelväg

2019-06-13

Nu är det dags att påbörja utbyggnaden av cykelväg på den östra sidan av Villagatan, mellan Disponentgatan och Lindesborgsvägen. Det kommer även ske ett byte av vattenledningen på den här sträckan. Arbetet kommer påbörjas under vecka 24 och har delats in i två…

Grusväg med rapsfält på vardera sida
Published:

Skånetrafiken har sagt upp trafikavtal för serviceresor

Skånetrafiken har just nu fordonsbrist på grund av ett uppsagt avtal.  I nuläget går trafiken som vanligt utan stora störningar.

I samråd med trafikledning och våra kunder försöker vi styra över resor till tider då det finns bättre kapacitet. För de kunder som redan har en…

Man som jobbar med vägläggning
Published:

Ombyggnad av Byavägen

I början av februari startar en ombyggnad av Byavägen. Vägen ska förses med cykelbanor och ny asfalt. I samband med detta kommer även ledningsnätet för vatten och avlopp under vägen att förnyas. Under arbetets gång är det begränsad framkomlighet men ett körfält ska hållas öppet.…