Nyheter

Published:

Järnvägen mellan Ystad och Simrishamn förbättras

Trafikverket förbättrar järnvägen mellan Simrishamn och Ystad. Tågtrafiken ställs in på sträckan Svarte- Ystad- Simrishamn mellan 9 september och 8 november, vilket påverkar all tågtrafik till och från Tomelilla.

Ökad tågtrafik gör att Trafikverket bedömt att Österlenbanan måste…

Published:

Avstängningar gällande Byavägen, Tomelilla

19-09-05

Nästa etapp i ombyggnaden av Byavägen.

För att kunna koppla på den nya vattenledningen på Byavägen så behöver vi stänga en bit av Västerleden.

Trafiken leds om via Karlsborgsvägen om man kommer på Västerleden och via Tomegatan/Långatan om man behöver nå Byavägen.

Gäl…

Published:

Utbyggnad av cykelväg

2019-06-13

Nu är det dags att påbörja utbyggnaden av cykelväg på den östra sidan av Villagatan, mellan Disponentgatan och Lindesborgsvägen. Det kommer även ske ett byte av vattenledningen på den här sträckan. Arbetet kommer påbörjas under vecka 24 och har delats in i två…

Published:

Skånetrafiken har sagt upp trafikavtal för serviceresor

Skånetrafiken har just nu fordonsbrist på grund av ett uppsagt avtal.  I nuläget går trafiken som vanligt utan stora störningar.

I samråd med trafikledning och våra kunder försöker vi styra över resor till tider då det finns bättre kapacitet. För de kunder som redan har en…

Published:

Ombyggnad av Byavägen

I början av februari startar en ombyggnad av Byavägen. Vägen ska förses med cykelbanor och ny asfalt. I samband med detta kommer även ledningsnätet för vatten och avlopp under vägen att förnyas. Under arbetets gång är det begränsad framkomlighet men ett körfält ska hållas öppet.…