Nyheter

cykelväg och ett staket
Published:

Ny cykel- och gångväg byggs från Slakterigatan/Eriksgatan till stationen

Den befintliga cykel-och gångvägen som går mellan Slakterigatan och Eriksgatan ska kopplas ihop med en ny cykel-och gångväg. Bygget är igång och vägen ska fortsätta fram till stationsområdet. Hela sträckan kommer också få förbättrad och ny belysning.

Det ska också skapas en…

Bild på gång-och cykelväg
Published:

Nybyggd sträcka på gamla Malmövägen öppen för gång- och cykeltrafik

Nu kan du gå eller cykla längs gamla Malmövägen igen. I stället för bron som fanns tidigare har det byggts en vall och lagts en vägtrumma för viltpassage i den gamla järnvägslinjen. Ovanpå vallen har det också byggts en gång- och cykelväg.

Bron som gick över före detta järnvägen…

Published:

Tomegatan avstängd 28/11 - 18/12

Peab Anläggning AB utför på uppdrag av Trafikverket byte av spårväxel och plankorsning Tomegatan som en del i projektet Österlenbanan etapp 2.

Dessa arbeten i spår utförs under en period då tågtrafiken är totalavstängd. Trafiken vid Tomegatan kommer behöva ledas om under…

Published:

Projektet Mobilitet på tvärs är avslutat - tre av fyra mobilitetslösningar fortsätter

Drygt två års arbete med digital fokusgrupp, enkäter, möten med mobilitetsföretag och pilottester är över. Nu delar Sjöbo och Tomelilla med sig av sina bästa tips och erfarenheter till andra kommuner och organisationer, allt samlat i en projektbok. Och tre av fyra testade…

Torget i centrala Tomelilla
Published:

Nu invigs det omgjorda torget och nya cykelstråk

Tryggt, attraktivt och klimatsmart - så vill vi att centrala Tomelilla ska upplevas. Under 2021 och 2022 har det genomförts satsningar på cykelväg och gångstråk, skapats förutsättningar för ett levande torg och fler träd och andra växter har förts in i miljön. Kom och se hur det…

Cykelbarometer sätts upp på Centralgatan.
Published:

Cykelbarometer på plats på Centralgatan

Nu finns en cykelbarometer på plats på cykelvägen på Centralgatan i Tomelilla. Barometern visar tydligt att varje cykeltur räknas!

Cykelräkningsstationen visar hur många cyklister som har passerat barometern, dels per dag men även under året. 

Bild på godisklubba
Published:

Tomelilla marknad 21 juli

På torsdag den 21 juli är det dags för Tomelilla marknad. Försäljningsstånd slås upp utmed gator och torg och det finns ett tivoli för mindre barn. Marknaden pågår klockan 9 till 18.

Vi vill uppmärksamma besökare till marknaden samt alla andra som planerar att ta sig till…

Published:

Seminarium om bildelning finns att se i efterhand

Som en del av Skåne Innovation Week anordnades ett inspirationsseminarium på temat bildelning på landsbygden. Nu kan du se det i efterhand.

Poolbil med buss i bakgrund i Brösarp
Published:

Tre av fyra poolbilar blir kvar - Brösarp, Sjöbo och Tomelilla

Sista maj är sista dagen för de fyra bilpoolspiloterna i Brösarp, Sjöbo, Tomelilla och Vollsjö, men det betyder inte slutet för alla. Tre av fyra poolbilar blir kvar året ut.

Bild på elsparkcyklar
Published:

Stort intresset för elsparkcyklar

Under hösten gick det att resa med el-scootrar i Sjöbo och Tomelilla inom tätorterna. Denna tre månaders pilot gjordes i samarbete med TIER Mobility. TIER stod för driften och kommunerna arrangerade testresenärer för att utvärdera piloten genom ”Mobilitet på tvärs”. Det är en…