Nyheter

Published:

Tomelilla torg öppet för torghandel fem lördagar i höst

Välkommen på höstloppis och torghandel på torget, i samverkan med Företagarna Tomelilla. Under fem lördagar i höst välkomnar vi vem som helst att stå och sälja på torget i Tomelilla. 

Datum: 16 september, 23 september, 30 september, 7 oktober och 14 oktober.

Det här reglerna…

Grafisk illustration över skånska landskapet.
Published:

Region Skånes resevaneundersökning är i gång

Vart femte år gör Region Skåne en omfattande resevaneundersökning för att kartlägga hur skåningarna reser. Resevaneundersökningen går ut till 125 000 slumpmässigt utvalda skåningar. 

Svaren på resevaneundersökningen används som underlag i utvecklingen av infrastruktur i Skåne.…

vildvuxen häckbuske
Published:

Klipp häcken för säkrare gator

Du kommer väl ihåg att beskära häckar och buskar så att sikten är fri vid gatukorsningar och utfarter?

kartbild över byggområdet
Published:

Ombyggnad av gator och gångbanor på Adelgatan april-14 juli

Den 3 april startar en ombyggnation av gator och gångbanor på Adelgatan mellan Carl Millesgatan och Östergatan i centrala Tomelilla. På bilden till höger är området inringat.

Svevia kommer att utföra arbetet med ombyggnad av gaturummet. Kommunen bygger ut cykelvägar och…

cykelväg och ett staket
Published:

Ny cykel- och gångväg byggs från Slakterigatan/Eriksgatan till stationen

Den befintliga cykel-och gångvägen som går mellan Slakterigatan och Eriksgatan ska kopplas ihop med en ny cykel-och gångväg. Bygget är igång och vägen ska fortsätta fram till stationsområdet. Hela sträckan kommer också få förbättrad och ny belysning.

Det ska också skapas en…

Bild på gång-och cykelväg
Published:

Nybyggd sträcka på gamla Malmövägen öppen för gång- och cykeltrafik

Nu kan du gå eller cykla längs gamla Malmövägen igen. I stället för bron som fanns tidigare har det byggts en vall och lagts en vägtrumma för viltpassage i den gamla järnvägslinjen. Ovanpå vallen har det också byggts en gång- och cykelväg.

Bron som gick över före detta järnvägen…

Published:

Tomegatan avstängd 28/11 - 18/12

Peab Anläggning AB utför på uppdrag av Trafikverket byte av spårväxel och plankorsning Tomegatan som en del i projektet Österlenbanan etapp 2.

Dessa arbeten i spår utförs under en period då tågtrafiken är totalavstängd. Trafiken vid Tomegatan kommer behöva ledas om under…

Published:

Projektet Mobilitet på tvärs är avslutat - tre av fyra mobilitetslösningar fortsätter

Drygt två års arbete med digital fokusgrupp, enkäter, möten med mobilitetsföretag och pilottester är över. Nu delar Sjöbo och Tomelilla med sig av sina bästa tips och erfarenheter till andra kommuner och organisationer, allt samlat i en projektbok. Och tre av fyra testade…

Torget i centrala Tomelilla
Published:

Nu invigs det omgjorda torget och nya cykelstråk

Tryggt, attraktivt och klimatsmart - så vill vi att centrala Tomelilla ska upplevas. Under 2021 och 2022 har det genomförts satsningar på cykelväg och gångstråk, skapats förutsättningar för ett levande torg och fler träd och andra växter har förts in i miljön. Kom och se hur det…

Cykelbarometer sätts upp på Centralgatan.
Published:

Cykelbarometer på plats på Centralgatan

Nu finns en cykelbarometer på plats på cykelvägen på Centralgatan i Tomelilla. Barometern visar tydligt att varje cykeltur räknas!

Cykelräkningsstationen visar hur många cyklister som har passerat barometern, dels per dag men även under året.