Nyheter

Bild på deltagarna i podden. Från vänster: Daniel, Eva, Lotta.
Published:

Tomelillapodden#29

Medarbetarutmärkelsen årets mest nytänkande: 2020 och 2021 års vinnare samtalar kring hur man kan lämna gamla tankesätt och börja tänka nytt.

Bild på deltagarna i podden. Från vänster: Rasmus, Pamela, Lotta.
Published:

Tomelillapodden#28

Medarbetarutmärkelsen årets mesta kundfokus: 2020 och 2021 års vinnare samtalar om hur det går till att alltid ha kunden i fokus.

Bild på deltagarna i podden. Från vänster: Fredrik, Tina, Katrin.
Published:

Tomelillapodden#27

Medarbetarutmärkelsen årets ledare: 2020 och 2021 års vinnare samtalar om hur en bra ledare är.

Bild på deltagarna i podden. Från vänster Helena, Charlotte och Lotta.
Published:

Tomelillapodden#26

Medarbetarutmärkelsen årets brobyggare: 2020 och 2021 års vinnare samtalar kring hur man blir en brobyggare.

Bild på Elise Tufvesson, biblioteksassistent på Tomelilla bibliotek
Published:

Tomelillapodden #25

Elise Tufvesson, biblioteksassistent på Tomelilla biblioteks barn- och ungdomsavdelning, berättar om bibliotekets roll som offentligt vardagsrum samt ger tips om hur man kan inspirera sina barn att läsa.

– Vi får ett rikare ordförråd genom läsning. Men läsning handlar också om…

Bild på Johan Holmqvist, skolchef i Tomelilla kommun.
Published:

Tomelillapodden #24

Johan Holmqvist berättar om sitt uppdrag som skolchef, vikten av att ha en positiv inställning till elevernas prestationsförmåga och vad det betyder att Barnkonventionen numera är svensk lag.

– Effekten av skolan är kvar hela livet och jag tror det är viktigt att få eleverna,…

Bild på Maria Jansson, anhörigsamordnade på Tomelilla kommun
Published:

Tomelillapodden #23

Maria Jansson jobbar som anhörigsamordnare och är också ordförande i fackförbundet vision. I det här avsnittet av Tomelillapodden berättar hon om stödet kommunen kan bidra med för anhöriga som vårdar en närstående. 

– Vi tittar på varje enskild person och försöker stötta och…

Leif Sandberg, kommunalråd, Sara Anheden, oppositionsråd och Britt-Marie Börjesson, kommundirektör
Published:

Tomelillapodden #22 Avsnitt 2 corona-special

Detta är avsnitt två av våra inspelade specialavsnitt om corona. Leif Sandberg, kommunalråd, Sara Anheden, oppositionsråd och Britt-Marie Börjesson, kommundirektör möts i ett poddsamtal om pandemin.

Samtalet i avsnitt två kretsar kring vad som händer när pandemin är över och hur…

Leif Sandberg, kommunalråd, Sara Anheden, oppositionsråd och Britt-Marie Börjesson, kommundirektör
Published:

Tomelillapodden #21 Avsnitt 1 corona-special

Leif Sandberg, kommunalråd, Sara Anheden, oppositionsråd och Britt-Marie Börjesson, kommundirektör möts i ett poddsamtal om corona-pandemin.

Det finns två inspelade specialavsnitt om corona. I detta första avsnittet samtalar de tre kring hur kommunen bedriver krisledning…

Bild på Martin Wassenius, kommunvägledare
Published:

Tomelillapodden #20

Tomelilla kommuns digitala satsningar förbättrar kontakten mellan kommun och invånare, oavsett om man väljer den digitala eller den analoga vägen in. Martin Wassenius, kommunvägledare, berättar om jobbet i Tomelilla direkt, kommunens kontaktcenter. 

– Tomelilla direkt ska vara…