Nyheter

Bästa biennalens konstbiennal
Published:

Bästa Biennalen 2019

Bästa Bienallen 2019 pågår under perioden 19 oktober till 3 november. Bästa Biennalen är en regional satsning på barns och ungas möte med samtida konst. Biennalen arbetar för det tillgängliga och inkluderande konstrummet för alla åldrar och synliggör professionell konst för barn…

Published:

Kulturskolans elevutställning 10/5 - 7/6 2019

Kulturskolans bildkonstelever har under året arbetat med vatten som tema. Pölar, bäckar, sjöar och hav har legat till grund för utställningen som utspelar sig både över och under havsytan. Med inspiration från såväl Claude Monet, Georgia O´Keeffe, August Strindberg och de…

Published:

Yvonne Larsson 9/3 - 5/5 2019

Berget mörkret snön och skogen

Published:

Lars Tunbjörk 10/5 – 7/6 2019

Paris Fashion Week

Published:

Astrid Sylwan 15/6 - 25/8

Sommarregn och Drömmar

Published:

Camilla Caster 7/9-3/11 2019

Medan allting pågår

Published:

Elin Maria Johansson 26/1-24/2 2019

Svärm

Konstverk gjort av individuella textilbitar skapade av olika personer
Published:

SKAPA 24/11 - 13/1 2019

Med gemensamma krafter

Mörkblå skugga av en person över ett schackmönster
Published:

Christina Skårud 17/11 2018-13/1 2019

Inget hårt material skiljde oss från de andra

Published:

Jeanette Schäring 8/9-4/11 2018

Whose water are you? The colour and communication in nature!