Nyheter

Published:

Kulturskolans elevutställning 10/5 - 7/6 2019

Kulturskolans bildkonstelever har under året arbetat med vatten som tema. Pölar, bäckar, sjöar och hav har legat till grund för utställningen som utspelar sig både över och under havsytan. Med inspiration från såväl Claude Monet, Georgia O´Keeffe, August Strindberg och de…

Published:

Yvonne Larsson 9/3 - 5/5 2019

Berget mörkret snön och skogen

Published:

Lars Tunbjörk 10/5 – 7/6 2019

Paris Fashion Week

Published:

Astrid Sylwan 15/6 - 25/8

Sommarregn och Drömmar

Published:

Elin Maria Johansson 26/1-24/2 2019

Svärm

Published:

SKAPA 24/11 - 13/1 2019

Med gemensamma krafter

Published:

Christina Skårud 17/11 2018-13/1 2019

Inget hårt material skiljde oss från de andra

Published:

Jeanette Schäring 8/9-4/11 2018

Whose water are you? The colour and communication in nature!

 

Published:

Konrad/Haugen 8/9-4/11 2018

I STILL LIVE IN WATER

Amniotic Fluid

Published:

Gunilla Pantzar 8/9-4/11 2018

INSIDE