Nyheter

En mängd hjulspår på parkering
Published:

Fotoprojekt i Lars Tunbjörks anda

Under våren 2019 deltog Tomelilla, som en av fyra utvalda orter i Sverige, i ett fotopedagogiskt projekt i Lars Tunbjörks stiftelse regi.
Projektet finansierades av allmänna arvsfonden. Tomelilla Konsthall organiserade projektet och tillsammans med fotopedagog Jerker Andersson…

Bästa biennalens konstbiennal
Published:

Bästa Biennalen 2019

Bästa Bienallen 2019 pågår under perioden 19 oktober till 3 november. Bästa Biennalen är en regional satsning på barns och ungas möte med samtida konst. Biennalen arbetar för det tillgängliga och inkluderande konstrummet för alla åldrar och synliggör professionell konst för barn…

Published:

Camilla Caster Medan allting pågår

Vernissage fredag 6 september kl. 17-19.
Utställningen invigs med ett konstnärssamtal kl. 17.30

Tack till Ystad Teater för utlån av belysning!