Nyheter

Tomelilla kommuns flaggor
Published:

JO-beslut både kritiserar och friar kommunen

För ungefär två år sedan anmäldes kommunens byggnadsnämnd till Justitieombudsmannen (JO) för hanteringen av ett tillsynsärende. Efter att JO granskat kommunens agerade, har svar nu kommit.

Av tio punkter i anmälan, undgår kommunen kritik rörande hälften och får kritik gällande…

En bild som visar Tomelilla kommuns nya intranät
Published:

Tomelilla kommun lanserar ett öppet intranät

Nu lanserar Tomelilla kommun sitt nya intranät. Till ovanligheten hör att intranätet är ett så kallat öppet intranät. Det innebär att vem som helst kan gå in och ta del av informationen.

- Tomelilla kommun står för öppenhet och transparens. Det nya intranätet gör det möjligt för…

Published:

89 procent tycker att Tomelilla är en bra plats att bo och leva på

1200 av kommunens invånare fick möjligheten, 422 valde att vara med och tycka till. Nu finns resultatet från statistikmyndigheten SCBs stora medborgarundersökning.

Britt-Marie Börjesson och Per-Martin Svensson i en julpyntad studio
Published:

Vi önskar dig en god jul och ett gott nytt år!

Kommundirektör Britt-Marie Börjesson och kommunstyrelsens ordförande Per-Martin Svensson önskar dig en riktigt god jul och ett gott nytt år. Årets julhälsning inleds med ett litet quiz. Hur många rätt får du?

Klicka på play för att se hela julhälsningen.

Published:

Matproduktion diskuterades på Europa Direkt-konferens

Matproduktion, matförädling och matkultur är en viktig del av Tomelillas profil. 9 december höll Europa Direkt Sydskåne en konferens på temat EU:s från jord till bord-strategi. Deltog gjorde bland annat lokala lantbrukare både som talare och publik. Bland åhörarna fanns också…

Munkmodellen från Doughnut economics action labs
Published:

Rapport och uppmärksamhet kring munkmodellen

Arbetet har hittills enbart pågått under hösten, men redan uppmärksammas Tomelilla kommuns undersökning av den så kallade munkmodellen som uppföljningsverktyg för ekonomi och hållbarhet. Samarbetspartnern RISE är nu klar med en första rapport.

Bil som kör på väg.
Published:

Ännu mer bildelning i Tomelilla

Det kommande halvåret kommer boende i Tomelilla och Sjöbo att testa och utvärdera två former av bildelning, både i centralorterna och ute i byarna. Bilpoolspiloten förlängs och utökas och nu kampanjar vi även för "Grannbilen".

 

Bild på tre ungdomar som gör hjärtsymboler med händerna på ett fält.
Published:

Tomelilla kommun söker sociala innovationer genom nationellt projekt

Sociala innovationer är nya sätt att möta sociala utmaningar, där vi som samhälle behöver vi bli bättre på att arbeta både förebyggande och långsiktigt. Det kan till exempel handla om nya, effektivare sätt att motverka psykisk ohälsa eller arbetslöshet.

Tjänsteperson från Tomelilla kommun och polis sedda bakifrån.
Published:

Välkommen på trygghetsvandring

Torsdag 7 oktober ordnar Tomelilla kommun tillsammans med polisen en trygghetsvandring i centrala Tomelilla.

Medverkar gör kommunala representanter från lokala brottsförebyggande rådet (lokala Brå), kommunpolis Per Hansson samt två områdespoliser som också verkar i Tomelilla.

-…

Bild på en av bilarna som kommer användas som poolbil
Published:

Snart finns bilpool i Tomelilla

Tillsammans med intresserade testpersoner kommer ett pilotprojekt undersöka hur en bilpool fungerar i Tomelilla tätort, Brösarp och Sjöbo. Piloten görs i samarbete med företaget Bil Bengtsson.