Nyheter

Vägg som är markerad för rivning
Published:

Österlenhem - Uppdatering ombyggnation Lansen

Nu har rivningen av lägenheterna påbörjats.

Kök som installeras
Published:

Österlenhem - Uppdatering nybyggnationen i Smedstorp

Nu börjar äntligen lägenheterna ta form, här ser ni bilder på köket.

Published:

Österlenhem - Förtydligande gällande snöröjning

Då den första snön nu har fallit i Skåne får vi en del frågor om snöröjning och halka. I februari 2020 informerade vi i samband med den årliga hyreshöjningen att: Årets hyresökning täcker inte de ökande löpande kostnader bolaget har. Vi kommer därför att titta över var vi kan…

Bild på snötäckt gata
Published:

Fastighetsägarens ansvar vid snö och halka

Nu är det riktig vinter och vi får många frågor om snöröjning. Ansvaret för snö- och halkbekämpning delar kommunen med Trafikverket, vägföreningar och fastighetsägare. Halkbekämpning utförs både i förebyggande syfte och vid behov på huvudgator, gång- och cykelvägar. Vid…

Bild på ett virus i förstoring
Published:

Om coronavirus covid -19

I Sverige ökar just nu antalet konstaterat covid -19-sjuka kraftigt. Regeringen har därför beslutat om ett förbud mot att hålla sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta personer. Begravningar och urnsättningar undantas, där gäller max 20 deltagare. Det…

Vacin
Published:

Snart börjar vi vaccinera

Under nästa vecka kommer vaccineringen av äldre som bor på särskilt boende och personal som jobbar på särskilt boende, påbörjas. Planeringen kan komma att justeras då den görs i samverkan med vårdcentralen och beror på hur mycket vaccin som kommer till Region Skåne.

Så här ser…

Published:

Anslag: Familjenämndens individ- och familjeutskott 2021-01-11

Organ

Familjenämndens individ- och familjeutskott

Sammanträdesdatum

2021-01-11

Paragrafer

§§ 2-11

Datum då anslaget sätts upp

2021-01-14

Datum då anslaget tas ned

2021-02-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Thomas…

Published:

Anslag: Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-13

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-01-13

Paragraf

§§ 1-17

Datum då anslaget sätts upp

2021-01-14

Datum då anslaget tas ned

2021-02-09

Förvaringsplats för protokollet

Kansliavdelningen, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Johan…

Published:

Uppskjuten terminsstart på kulturskolan

Just nu planerar kulturskolan för fullt för vårterminens verksamhet. Kurserna kommer att anpassas efter rådande pandemiläge och gällande restriktioner. Terminsstarten flyttas till vecka fyra och i god tid innan dess kommer det mer detaljerad information direkt från kulturskolan…

Published:

Kungörelse: Flyttade fordon i Tomelilla kommun 2021-01-08

FLYTTADE FORDON
Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats:

Sjöbo Autodemontering
Ommavägen 9
275 39 Sjöbo

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplats inom 3 månader…