Nyheter

Published:

Anslag: Revisorerna 2020-11-19

Organ

Revisorerna

Sammanträdesdatum

2020-11-19

Paragrafer

§§ 51-58

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-27

Datum då anslaget tas ned

2020-12-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Olof Hammar

Published:

Föreningar kan nattvandra i nytt projekt

I ett unikt projekt ger Tomelilla kommun, i samarbete med Sparbanken Skåne, föreningar i kommunen möjlighet att nattvandra och därmed också tjäna pengar till föreningen.

Bild på ett virus i förstoring
Published:

Om coronavirus covid -19

I Sverige ökar just nu antalet konstaterat covid -19-sjuka kraftigt. Regeringen har därför beslutat om ett förbud mot att hålla sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta personer. Begravningar och urnsättningar undantas, där gäller max 20 deltagare. Det…

Leif och Britt-Marie
Published:

Nu tar vi ett steg till

Leif Sandberg, kommunstyrelsens ordförande, och Britt-Marie Börjesson, kommundirektör, skriver brev till framtiden.

Published:

Anslag: Kultur- och fritidsnämnden 2020-11-17

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-11-17

Paragrafer

§ 52-64

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-26

Datum då anslaget tas ned

2020-12-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Olof Hammar

Published:

Anslag: Extra Familjenämndens individ- och familjeutskott 2020-11-24

Organ

Familjenämndens individ- och familjeutskott

Sammanträdesdatum

2020-11-24

Paragrafer

§§ 187-188

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-24

Datum då anslaget tas ned

2020-12-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Tho…

Published:

Anslag: Österlen VA AB 2020-11-12

Organ

Österlen VA AB

Sammanträdesdatum

2020-11-12

Paragraf

§§ 38-45

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-24

Datum då anslaget tas ned

2020-12-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslaget av

Martin Wassenius

Patrik Sikt
Published:

Patrik Sikt ny omsorgschef

Patrik Sikt har tillträtt som ny omsorgschef i Tomelilla kommun. Han efterträder Camilla Andersson som tillträtt som ny socialchef.

Published:

Anslag: Revisorerna 2020-11-09

Organ

Revisorerna

Sammanträdesdatum

2020-11-09

Paragrafer

§§ 49-50

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-20

Datum då anslaget tas ned

2020-12-14

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Olof Hammar

Published:

Anslag: Kommunfullmäktige 2020-11-09

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-11-09

Paragrafer

§§ 132-151

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-20

Datum då anslaget tas ned

2020-12-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Johan Linander genom Mary…