Nyheter

Drönarbild över Tegelbruksområdet
Published:

Nya bostadsområdet Tegelbruket lockar arkitekter att tävla

I våras utlyste Tomelilla kommun en arkitekttävling i samarbete med Sveriges arkitekter och Atelier 01 arkitektur. Platsen som arkitektteam tävlar om att gestalta är Tegelbruksområdet i Ullstorp, strax sydost om Tomelilla tätort.

Nu har fyra tävlingsbidrag kvalificerats och…

Sädesfält med vindkraftverk i bakgrunden mot en klarblå himmel.
Published:

Tyck till om kommunens klimatprogram 2024–2045

Vi vill höra dina åsikter om vårt nya klimatprogram 2024–2045.

Klimatprogrammet 2024–2045 kommer att vara en del av klimatfärdplanen vars övergripande mål är att nå nettonollutsläpp av växthusgaser till 2045. Den kommer bestå av 7 etappmål som ska fungera som kontrollstationer…

vildvuxen häckbuske
Published:

Klipp häcken för säkrare gator

Du kommer väl ihåg att beskära häckar och buskar så att sikten är fri vid gatukorsningar och utfarter?

En fjäril bland sommargrönska
Published:

Skötsel av grönytor

I Tomelilla kommun finns fina parker och grönområden att besöka. Skötseln av grönytorna beror på hur de klassificeras och används.

Published:

Läs om resultatet från inventeringen av jätteloka

För att få en överblick av jättelokans utbredning gjordes en inventering längs Tommarpsån, Fyleån/Nybroån och Vollsjöån under 2022. Sedan tidigare har en inventering gjorts längs Verkeån. Nu kan du läsa om resultatet från inventeringen.

Published:

Nationaldagen firades i stadsparken

Omgivet av stadsparkens grönska firades nationaldagen i Tomelilla med många glada deltagare på plats. 

Med Tomelilla Ungdomsorkester i täten marscherade tåget in till scenen i stadsparken med fanorna fladdrande i vinden. I tåget gick representanter från föreningar i kommunen,…

Två personer som tittar på en dator
Published:

Bygglov får högt betyg av företagen i Tomelilla

När resultatet från Insikt presenteras hamnar Tomelilla kommun på plats 33 av alla deltagande kommuner i landet, för sin hantering av bygglov. Insikt är en återkommande kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service mot företag.

Published:

Var med och påverka ny översiktsplan

Kommunen arbetar med att ta fram en ny översiktsplan. Den nya planen ska ta sikte på hur mark- och vattenområden ska användas på lång sikt. Nu pågår ett dialogarbete där du kan vara med och påverka.

Ullstorp
Published:

Tomelilla kommun bjuder in till tävling gällande gestaltning av Tegelbruksområdet

Tomelilla kommun bjuder, tillsammans med Sveriges Arkitekter, in till prekvalificering till projekttävling gällande gestaltning av Tegelbruksområdet, ett nytt bostads- och naturområde intill Tomelilla tätort.

Skiss på glurplådan och dess placering
Published:

Glurplåda som hyllning till Hasse och Tage

Som en del i centrumutvecklingen och som en hyllning till Hasse och Tage, placeras nu en glurplåda längs med trottoaren utanför Hasse & Tage-museet i Tomelilla.