Nyheter

Published:

Vattenavstängning i Smedstorp måndag 21/9

På grund av ett ledningsarbete på Gårdlösavägen i Smedstorp måste vi stänga av vattnet till de fastighet som är markerade i rött på kartbilden. Avstäningen sker måndag 21/9 klockan 08.

Det kan förekomma missfärgat vatten och luft i ledningarna även i närliggande fastigheter,…

Published:

Vattnet avstängt på Rosencrantzgatan 41

På grund av vattenläcka har varmvattnet stängts av. I dagsläget kan vi inte säga när det ska vara klart.

Published:

Ombyggnad av Smedstorps vattenverk

Under hösten och vintern kommer Smedstorps vattenverk att rivas och byggas upp på nytt. Vi bygger om för få plats med en ny vattenrening som ska säkerställa ett vatten med god kvalitet. Det nya vattenverket ska vara klart till våren för att börja användas till sommaren 2021.…

Published:

Kungörelse: Ystad-Österlenregionens miljöförbund, direktionen 2020-10-05

P.g.a. rådande pandemi hålles direktionens möte den 5 oktober gällande verksamhetsplan och budget för 2021, rörande Ystad-Österlenregionens miljöförbund, stängt för allmänheten. Allmänheten hänvisas istället till direktionens protokoll som läggs ut på hemsidan kort efter…

Published:

Anslag: Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott 2020-09-10

Organ

Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-09-10

Paragrafer

§§ 40-49

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-16

Datum då anslaget tas ned

2020-10-12

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Gustafs torg 16, Tomelilla

Anslagit av

Olof…

Bild på ett virus i förstoring
Published:

Om coronavirus covid -19

Folkhälsomyndigheten ser att det sker en samhällsspridning av coronaviruset i landet. 

 

Tänk på att hålla avstånd både inomhus och utomhus. Folkhälsomyndigheten uppmanar till stor försiktighet, fysisk distansering och egenansvar.

 

Alla med symtom uppmanas stanna hemma och…

Published:

Lunnarp IP

 

Samråd gällande Lunnarp IP

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tomelilla har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för Lunnarps IP.

Den 26 augusti 2020 (§125) godkände Kommunstyrelsen detaljplanen för samråd. Ni har nu möjlighet att lämna era synpunkter på detaljplanen.

Samr…

Published:

Västra Industriområdet syd

 

Samråd gällande Västra industriområdet syd

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tomelilla har tagit fram ett förslag till detaljplan för Västra industriområdet syd.

Den 26 augusti 2020 (§ 123) godkände Kommunstyrelsen detaljplanen för samråd. Under samrådstiden kan de som vill,…

Published:

Östra Industriområdet

 

Samråd gällande Östra industriområdet

Den 26 augusti 2020 (§124) godkände Kommunstyrelsen detaljplanen för samråd. Under samrådstiden kan de som vill lämna synpunkter på detaljplanen. Du har nu möjlighet att lämna dina synpunkter på detaljplanen.

Samrådstiden är från och med…

Sandra Persson, årets handledare
Published:

Sandra Persson utnämnd till Årets handledare inom Vård- och omsorgscollege Skåne

Vinnaren av Årets handledare inom Vård- och omsorgscollege Skåne är Sandra Persson med motiveringen: ”Sandra har mod att ta i de svåra frågorna, hon visar att det är okej att vara unik och att våga utvecklas, hon är en stark förebild med hög yrkesstolthet och slår hål på gamla…