Nyheter

Published:

Jennifer Forsberg 11/9 – 7/11 2021 Calibans ögon

Jennifer Forsberg (född 1970) är en skulptör som ofta använder lera som material och medel i sina gestaltningar.  År 1998 avlade hon magisterexamen i keramikkonst vid HDK i Göteborg och sedan drygt 20 år tillbaka bor och verkar hon i Eljaröd i Tomelilla kommun. Forsberg har haft…