Nyhet

Lyssna

Invasiva främmande arter

Jätteloka, Parkslide och Nilgås är exempel på invasiva främmande arter. Dessa och andra arter utgör ett stort hot mot den biologiska mångfalden, unika naturmiljöer och mot skogs- och jordbruk. De kan också orsaka stora problem på kolonilotter och i villaträdgårdar. Vad kan man egentligen göra åt dem? Och hur arbetar kommunerna i sydöstra Skåne för att hantera denna växande utmaning?

Välkommen till något av de fem informationsmötena som kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad organiserar gemensamt inom ramen för LEADER-projektet Samverkan invasiva arter. Lyssna på intressanta föredrag och delta i diskussioner. Kanske har du sett någon art du vill berätta om?

Mötestillfällen:

KIVIK

Onsdag 16/1, kl 19-21

Äppelgården, Eliselundsvägen 8

KÖPINGEBRO

Tisdag 22/1, kl 18-20

Fritidsgården, Åvägen

SMEDSTORP

Tisdag 29/1, kl 18-20

Medborgarhuset, Torggatan 13

BLENTARP

Tisdag 5/2, kl 18-20

Biblioteket, Simontorpsvägen 2

VOLLSJÖ

Tisdag 12/2, kl 18-20

Ågården,

Ågårdsvägen 1