Nyhet

Lyssna

Information kring kommunalt bidrag till enskilda vägar

Eftersom Trafikverket inte kommer att fastställa bidragsbeloppet för 2017 förrän i januari 2018, kommer det kommunala bidraget att försenas och utbetalas i februari 2018.