Nyhet

Lyssna

Inbjudan till informationsmöte och dialog i trakterna norra Tomelilla kommun

 Tomelilla kommuns samhällsbyggnadsverksamhet hälsar er hjärtligt välkomna till ett informations- och dialogmöte. 

Vi vill prata om följande:

• Landskap och natur på landsbygden utanför tätorterna

• Värden, nyttjande och koppling till tätort

• Info solenergi

När: 24 januari kl.18:30

Var: Andrarums församlingshem

Vi bjuder på kaffe.

Med vänliga hälsningar

Charlotte Lindström 0417- 181 32 Kommunekolog

Håkan Berggren 0417- 183 13 Planeringsingenjör

Matilda Dahlin 0417- 180 18 Landskapsingenjör

Eva Hansson 0417 - 184 91 Energi- och klimatrådgivare