Nyhet

Lyssna

Grundutbildning för tränare

SISU Idrottsutbildarna Skåne anordnar grundutbildning för tränare.

Grundutbildningen ger dig en bra grund att utgå ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är det första obligatoriska steget utifrån vilket du kan välja utvecklas vidare.

Mål och syfte
Grundutbildningen bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att stå på i din roll som tränare. Stor vikt läggs på ledarskap och hur du kan skapa förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade och få möjlighet att lära och växa som människor och idrottare. Utbildningen går även igenom vikten av att se och utgå ifrån hela människan, skapa en bred rörelserepertoar, forma och utveckla träningar som är anpassade för den målgrupp du leder. Vi vill att du som tränare ska få ett bra stöd, känna dig trygg och bli inspirerad till att skapa egna träningar där de aktiva mår bra, har roligt och utvecklas.

Innehåll
Utbildningen består av en fysisk uppstartsträff kvällstid där du får allt du behöver för den vidare utbildningen. Därefter egna studier på Utbildningswebben som motsvarar ca. 12 x 45 min. Sen en fysisk träff (heldag) samt den slutgiltiga hemuppgiften i föreningen utifrån valbar temamodul på totalt 3 x 45 min. Ämnen som tas upp är följande:
- Jag och idrottsrörelsen
- Jag och ledarskapet
- Jag och träningen
- Jag och utövaren
- Valbart avsnitt
Alla moment är obligatoriska för att få godkänt på utbildningen.

Målgrupp
Alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Man får gå utbildningen från det år man fyller 14 år, men som 14-åring behöver du ha en äldre mentor/deltagare (minst 18 år) med dig från föreningen. Från 15 år så avgör föreningen själv huruvida ungdomen är mogen att delta i utbildningen.

Omfattning
25 timmar, varav ca. 15 timmar är självstudier.

Plats: Ystad
Datum: 2018-11-20 - 2018-12-08
Kurstillfällen:
2018-11-20 kl. 18.00-20.00
2018-11-21 - 2018-12-07 (självstudier)
2018-12-08 kl. 09.00-17.00

Kursavgift: 1 800 kr
Utbildningsmaterial, fika och lunch ingår i kostnaden.

Sista anmälningsdag: 2018-11-08
Läs mer och anmäl dig här.

Utbildningsansvarig
För frågor, kontakta:
Liselott Lindahl
liselott.lindahl@remove-this.skaneidrotten.se
010-476 57 07

Kallelse
Skickas via e-post, glöm ej att ange korrekt e-postadress vid anmälan. Kallelse skickas efter anmälningstidens slut. Kanske kan SISU hjälpa dig med utbildningskostnaden, kontakta din konsulent: https://iof4.idrottonline.se/Riksidrottsforbundet/Distrikt/SkanesIdrottsforbund/Idrottskontaktiminkommun/

Kursledare: Anders Svensson