Nyhet

Lyssna

Tillsvidare råder eldningsförbud utomhus

Från onsdag 23 maj och tillsvidare råder eldningsförbud utomhus i Tomelilla kommun.
Förbudet gäller alla SÖRF:s kommuner (Simrishamn, Ystad, Tomelilla och Sjöbo)

Eldningsförbud innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. All eldning utomhus är då förbjuden.

På vissa områden tillåts du använda fasta grillplatser som finns på allmänna platser och i parker. Grillplatserna är ofta byggda i betong och sten för att minimera risken att elden sprider sig och blir en brand. I vissa fall tillåts även användning av fasta gasolgrillar eller hemmagrillar som står på egna ben och inte är i kontakt eller nära marken. Kontrollera alltid med den kommunala räddningstjänsten SÖRF och länsstyrelsen vad föreskriften om eldningsförbud anger är tillåtet där du befinner dig.

Tänk på att du kan ställas till svars och blir straffad om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet.

Tänk på att engångsgrillar lätt kan orsaka bränder - de är lömska och kan bli mycket varma. Ställer du en engångsgrill i gräset kan det lätt ta eld i gräset.

Om du är rökare är det viktigt att du inte slänger fimpar hur som helst. Tänk också på att inte slänga ut glödande cigarretter från bilar eller tåg eftersom de kan antända torrt gräs i väggren eller banvall.

Den senaste tidens varma och torra väderlek har gjort att det är väldigt torrt på många håll i södra Skåne och andra delar av landet.

Följ läget på:
www.smhi.se
www.dinsakerhet.se/sakrare-fritid/skog-och-mark/eldningsforbud/