Nyhet

Lyssna

Fortbildningsdag i Örums Nygård

Alla barn ska ges möjlighet att lyckas utifrån sina egna förutsättningar. För att säkerställa detta måste den centrala elevhälsan och förskolorna och skolorna samarbeta.
Idag hålls en fortbildningsdag i Örums Nygård  för skolchefer, rektorer, förskolechefer och elevhälsoteam på skolorna tillsammans med den centrala barn- och elevhälsan.Tillsammans arbetar de med att utveckla strukturer och rutiner utifrån olika elevexempel i workshops.