Nyhet

Lyssna

Förnyad information angående Tomelillas missfärgade vatten

 

Måndagen den 4/12 togs det nya vattenprover på det missfärgade vattnet i Tomelilla. Resultatet från de vattenproverna visar nu entydigt på att det är förhöjda järnhalter som orsakar missfärgningen och att det inte är hälsofarligt. En större vattenläcka kunde upptäckas och repareras under måndagen, men VA-enheten fortsätter att felsöka. Likaså diskuteras och planeras det för olika åtgärder som ska undanröja de problem som Tomelilla haft under flera veckor nu med återkommande missfärgat vatten. Vi uppmuntrar även fortsättningsvis Tomelillaborna att ringa in på felanmälan när missfärgat vatten uppkommer.

Vår felanmälan vardagar 07:00-16:00: 0417-182 96

Övrig tid: 040-676 90 85