Nyhet

Lyssna

Föreläsningar om funktionsvariationer 28 november

Välkommen 28 november till Tomelilla folkets park. Lär dig mer om självkontroll, affektreglering och affektsmitta och hur du kan handskas med funktionsvariationer och problemskapande beteende i vardagen.

Förmiddag kl 9-12

Bo Hejlskov föreläser kring hantering av problemskapande beteende utifrån lågaffektiva metoder för att bemöta ”besvärliga människor”. Han svarar bl a på frågor om hur vi undviker oro och aggressivitet? Vad betyder lågaffektivt bemötande och hur gör man?

Eftermiddag kl 13-16

Georgios ”ADHD-Jojje” Karpathakis föreläser om svårigheterna, utmaningarna men också om möjligheterna och de positiva sidorna som ADHD dagligen medför.

Kväll kl 17-20

En föreläsning riktad till dig som anhörig. 
Bo Hejlskov ger verktyg och tips om hur du som anhörig kan förhålla dig i samspelet med myndigheter. För att lyckas är det viktigt att ta ansvar men även att hålla sin egen känslointensitet låg, att ha en så kallad lågaffektiv strategi.

Föreläsningarna är kostnadsfria.

Anmäl dig här senast den 16 november!