Nyhet

Lyssna

FaR-aktörsutbildning i Ystad

Skåneidrotten bjuder in till en FaR(Fysisk aktivitet på recept)-aktörsutbildning den 6 mars 2019 kl. 13.00-16.00.

Utbildningen riktar sig till organisationer som bedriver bredd- och motionsverksamhet, framförallt för vuxna, och som har ett intresse av att vara med i Skåneidrottens databas över aktiviteter som man kan välja mellan om man får ett FaR.

Fysisk aktivitet på recept (FaR) används som en metod inom Hälso- och sjukvården, i förebyggande eller behandlande syfte. Lika gärna som att en läkare kan skriva ut ett recept på en medicin så kan de skriva ett recept på fysisk aktivitet, antingen som ett komplement till medicinering eller istället för medicin. Mer information om FaR finns här: www.farskane.se

Skåneidrotten har ett samordningsansvar vad gäller aktiviteter i Skåne och utbildar föreningar/företag som vill vara verksamma inom FaR. Utbildningen riktar sig till verksamhetsledare/ordförande/ledare i föreningen och de ser gärna att man kommer minst två personer från föreningen.

Innehållet i utbildningen är:

  • Vad innebär FaR och FYSS?
  • FaR i Skåne, flödesbeskrivning
  • FaR-aktörens roll och ansvar
  • Implementering av FaR i verksamheten

Kraven för att vara en FaR-aktör är att man bedriver motionsverksamhet som är öppen för alla, att ledarna som håller i föreningens aktiviteter är utbildade i den aktivitet de håller i samt att man som förening har deltagit i Skåneidrottens FaR-aktörsutbildning. Det kostar inget att vara med i databasen och utbildningen är också kostnadsfri.

Är ni nyfikna och vill veta mer så är ni välkomna att anmäla er till någon av utbildningarna under våren!
www.farskane.se/nyheterpagang-far/datumforvarensfaraktorsutbildningar/