Nyhet

Lyssna

En viktig skolresa

I den avfallsplan som Tomelilla kommun antagit för tiden 2016-2020 finns bland annat följande mål:

- År 2020 är den totala mängden hushållsavfall, inklusive förpackningar och tidningar, per person mindre än år 2015.

Detta är ett svårt men viktigt mål. Hur minskar vi mängden hushållsavfall i dagens samhälle med så mycket förpackningar och med vår vana att lättvindigt köpa och slita och slänga?  Detta mål fordrar stor eftertanke.

- År 2020 är mängden förpackningar och tidningar i restavfallet halverad för respektive material jämfört med år 2015.

Detta mål borde vara lättare att uppnå. Det gäller ju bara att sortera och att lämna förpackningar och tidningar på återvinningsstationerna i stället för att slänga det i restavfallet.

För att nå dessa mål tar vi hjälp av våra barn. För tredje året i rad bjuder ÖKRAB och SYSAV in alla femteklassare till ett besök på SYSAV i Malmö, där de får göra en guidad rundtur på anläggningen samt får en lektion om hållbar utveckling. Utbildningen är kopplad till läroplanen och väl anpassad för dem. SYSAV bjuder också på lunch. 

Resorna görs i april och maj nästa år, men inbjudan till skolorna har redan gått ut. Vi hoppas förstås att alla femteklassare får göra denna resa och kommer hem med kunskaper som är värdefulla för framtiden. Vill ni veta mer om resorna, kontakta Sofia Walters på ÖKRAB.

Sortera på i det vackra höstvädret
önskar ÖKRAB